Välj ändamål och starta ditt månadsgivande

Filtrera med hjälp av funktionerna nedan för att lättare hitta dina ändamål!

Sortera och filtrera
 • Äldre
 • Barn och unga
 • Bistånd
 • Djur
 • Forskning
 • Hälsa
 • Humanitärt
 • Idrott
 • Mänskliga rättigheter
 • Miljö och natur
 • Opinion och påverkan
 • Religion
 • Socialt arbete
 • Socialt entreprenörskap
 • Utbildning
 • 6 per sida
 • 10 per sida
 • 20 per sida
 • Visa alla
 • Sortera på
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A

Läkarmissionen

Sedan 1958 har Läkarmissionen arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Vi förmedlar runt hundra miljoner kronor varje år till våra olika ändamål, främst hjälpinsatser inom tre huvudområden: Social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läs mer

Bistånd,

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

Hjärta till Hjärta ger materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor, framförallt i de östra delarna av Europa. Våra huvudländer är Rumänien, Lettland, Albanien och Bulgarien.Genom nära kontakt med våra medarbetare i mottagarländerna ser vi till att hjälpen kommer fram till dem som bäst behöver den.
Vårt arbete bygger på kristna värderingar och vi är övertygade om att alla människor är lika mycket värda. Med små medel kan Du hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ut ur misär – till ett värdigt liv.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan,

Att förbättra livssituationen för de Parkinsonsjuka och deras anhöriga

Sjukdomens orsaker är okända och en botande behandling saknas. Enda sättet att råda bot på detta är forskning. Parkinsonfonden vill bidra till att denna angelägna forskning får ökade resurser. Läs mer

Forskning, Hälsa

Parkinsonfonden

Parkinsonfonden är en insamlingsfond med ändamål är att stöda forskning som är relaterad till Parkinsons sjukdom. Det saknas kunskap om sjukdomens orsaker och det finns ingen effektiv bromsmedicin eller botande behandling. Vår vision är att råda bot på detta. Vårt forskningsstöd går till projekt som är prioriterade av fondens vetenskapskommitté och att insamlade medel går till rätt ändamål övervakas av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer

Forskning, Hälsa

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete
Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.
Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!
Läs mer

Forskning, ,

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar mot nedskräpning, för återvinning och för ett ökat miljövårdsansvar hos individer och organisationer.
Det gör vi på flera olika sätt.
•Vi genomför kampanjer för att förändra attityder och beteenden kring nedskräpning, som exempelvis våra skräpplockaraktiviteter.
•Vi samlar kunskap om nedskräpning genom exempelvis skräpmätningar.
•Vi miljöutbildar barn och unga genom Håll Sverige Rents utbildningsarbete Grön Flagg på skolor och förskolor
•Vi gör konkreta insatser, som att samla in skrot och farligt avfall på landsbygden och rensa vrak från spökgarn.

Vår vision är ett skräpfritt Sverige därför att vi tror att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Vårt arbete finansieras genom samarbeten och projekt med både företag och myndigheter samt genom insamling till vårt 90-konto.

Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur, Opinion och påverkan,

Hungerprojektet

Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda. Vår modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående. Vi arbetar globalt och driver program i Afrika, Latinamerika och Asien. Hungerprojektet har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer

Bistånd, Opinion och påverkan,

MAF Sweden

Vår grundinställning är att hjälpa utsatta personer och samhällen. För att nå de mest avlägsna och isolerade platserna är våra små flygplan både kostandseffektiva och tidsbesparande. Vi flyger alltså ut bistånds- och sjukvårdspersoner till de platser där vi behövs. Läs mer

Bistånd

Hand in Hand Sweden

Bekämpa fattigdom genom företagande
Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vi tränar och utbildar kvinnor i entreprenörskap och hjälper dem sedan att starta ett eget företag. På så sätt kan kvinnorna långsiktigt förbättra situationen för sig själva och för sina familjer. Vårt mål är att skapa tio miljoner jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt,

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är Sveriges internationella människorättsorganisation som grundades 1982 och idag arbetar på fyra kontinenter runt om i världen.

Vi är en oberoende expertorganisation (mestadels människorättsjurister och journalister) med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare.

Vi arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. Vi är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan.

För att åstadkomma förändring verkar vi på flera samhällsnivåer:
- Vi övervakar statliga myndigheter och utkräver ansvar, rättvisa och upprättelse när människors grundläggande rättigheter har kränkts.
- Vi informerar människor om deras rättigheter och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare för att uppmärksamma frågorna.
- Vi stärker lokala människorättsförsvarare genom att bidra med kunskap, träningar och stöd.
Läs mer

Opinion och påverkan

Barncancerfonden

Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 år. Varje år drabbas cirka 300 familjer av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos.

Men det finns hopp. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag överlever cirka 80 procent av barnen idag. Så sent som på 1970-talet var förhållnadet närmast det omvända. Vår högsta önskan är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska igen. Ska denna önskan slå in måste forskningen fortsätta drivas framåt ytterligare. Därför behöver vi hjälp från ännu fler som vill stödja Barncancerfonden i kampen mot barncancer. Vi hoppas att du vill vara med och kämpa för livet tillsammans med oss.

Detta gör vi
Barncancerfonden är med som finansiär i 90 procent av alla forskningsprojekt om barncancer i Sverige – helt utan stöd från stat, kommun eller landsting. Genom ett hundratal forskningsprojekt per år försöker vi hitta nya och bättre metoder som kan lindra och bota barncancer. Vår förhoppning är at tkunna lösa barncancerns gåta.

Vi finns också till för att dämpa ovisshet och sorg hos familjerna som drabbas här och nu. Vi driver cancersjuka barns frågor i samhället, är ute på skolor och andra forum för att berätta om barncancer vad vi gör för att bekämpa den.
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Hälsa

Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Med våra nästan 9 000 medlemmar är vi en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation ungefär 50 anslutna lokalföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.

Vi skyddar djur genom att långsiktigt påverka lagar, regler och enskilda människor för att stärka djurens skydd. Vi räddar djur genom att göra praktisk skillnad för övergivna djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet bedrivs av våra lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet. Varje år hjälper vi över 2 000 hemlösa djur att hitta nya hem.
Läs mer

Djur, Barn och unga, Opinion och påverkan, Utbildning

Vi-skogen

Vi-skogen började som ett trädplanteringsprojekt 1983 i Kenya. Under åren har arbetet utvecklats och nu jobbar Vi-skogen i huvudsak med metoden agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans. Genom utbildning av småbönder och stöd till bondeorganisationer vill Vi-skogen bidra till minskad fattigdom, rätt till mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning. Målgruppen är kvinnliga och manliga småbönder i fattigdom runt Victoriasjön och deras organisationer. Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Miljö och natur

IBRA

IBRA är en missionsorganisation som använder media som redskap för att berätta om Jesus, för dem som annars inte skulle få höra.

Det yttersta målet är att Guds rike ska utbredas. Det vill säga att människor blir Jesu efterföljare/lärjungar, att församlingar bildas, växer sig starka, multipliceras och att församlingarna bidrar till en positiv samhällsutveckling i sina respektive länder.

IBRA stöttar olika lokala initiativ med utbildning och research, produktion, distribution, och uppföljningsarbete/församlingsplantering .
”Lärjungaskapande” går som en röd tråd genom hela arbetsprocessen.
IBRA har partner i cirka 60 länder, på ungefär 100 olika språk.

IBRA startades av Pingströrelsen i Sverige 1955, men har i dag systerorganisationer i Norge och Finland. IBRAs uppgift i Sverige är att koordinera arbetet och att informera och inspirera för att, med bön och ekonomi, stötta arbetet ute i fält.
Arbetet är helt beroende av gåvor från församlingar och enskilda givare.
Läs mer

Humanitärt, Religion,

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla.

Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.
Läs mer

Diabetesfonden

Diabetesfonden stödjer forskning kring alla typer av diabetes för att hitta orsaker till och botemedel mot sjukdomen. Innan denna dröm uppfylls vill vi att människor med diabetes ska kunna leva ett långt liv fritt från besvär av sjukdomen.

En av nio svenskar har diabetes eller är i riskzonen att drabbas. Typ 2-diabetes ökar kraftigt samtidigt som Sverige är ett av de länder med högst antal insjuknande i typ 1-diabetes. Diabetes blir man aldrig av med och den kan leda till svåra följdsjukdomar och för tidig död.

Diabetesfondens stöd till forskningen är beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Ditt stöd behövs för att lösa diabetesgåtan!
Läs mer

Barn och unga, Forskning

Ersta diakoni

Ersta diakoni arbetar för och med människor i utsatta livssituationer. Utifrån en kristen helhetssyn på människan bedriver vi sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning. Allt sker utan vinstintresse. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
Följande områden är prioriterade gällande finansiering via gåvor och donationer:
• Verksamheter för utsatta grupper i
samhället.
• Forskning och utveckling som direkt gör nytta inom sjukvård och socialt arbete.
• Utrustning och teknik som förbättrar både för människor vi möter och för medarbetare.
Vårt 90-konto granskas av Svensk insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt. Svensk insamlingskontroll bevakar att organisationer med s.k. 90-konto (som Ersta diakoni) använder högst 25 % av den totala intäkten till insamlingskostnader och administration. Minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till verksamhetens ändamål. För Ersta diakonis del gick ca 90 % av insamlade medel till
ändamålet under 2013.
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Forskning, ,

FRIENDS

Friends är en ideell stiftelse som arbetar för att barn och unga ska få växa upp i en trygg och jämlik vardag utan mobbning.

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning, kränkningar och trakasserier. Varje dag öppnar barn sina mobiler med ångest eller går till skolan med rädsla för vad de ska möta.
Vi vet också att den vanligaste dödsorsaken bland unga är självmord, ofta till följd av mobbning. Friends arbetar därför aktivt mot mobbning i förskolor, skolor, idrottsföreningar och på nätet.

Vi är en icke-vinstdrivande organisation, utan statliga bidrag, och är därför helt beroende av stöd från allmänheten. Det endast tillsammans som vi kan fortsätta den viktiga kampen mot mobbning!


Läs mer

Barn och unga, Forskning, Idrott, Opinion och påverkan

Greenpeace

Greenpeace är en oberoende, kampanjdriven miljöorganisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Greenpeace finns i över 40 länder världen över.

Greenpeace verkar bland annat för att stoppa klimatförändringarna, värna världens skyddsvärda skogar och de djur, växter och människor som är beroende av dem och utveckla ett hållbart jordbruk.

Greenpeace arbetar för att ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp till denna och kommande generationer. Greenpeace vill inspirera och mobilisera människor att ta ansvar för planeten och driver opinion för att påverka dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring.
Läs mer

Miljö och natur, Forskning, Opinion och påverkan

A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Via digitala kanaler, föreläsningar och metodutbildningar påverkar vi unga och vuxna direkt. Genom opinionsbildning, lobbying och kampanjer skapar vi förutsättningar för fler rökfria miljöer, en minskad acceptans för tobak samt en minskad tillgänglighet till tobak. Målet med vårt arbete är att begränsa den sociala acceptansen för tobaksbruk och tillgängligheten till tobak (två av de mest effektiva komponenterna för att minska tobaksdebuter bland unga).
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur, Humanitärt, Opinion och påverkan

Livgivande företag

Vi gör det enkelt för företag att engagera sig i världens fattigdom och orättvisor! Allt är klart: Vi har projekt som riktar sig mot världens mest utsatta områden och arbetar enligt hjälp till självhjälp-principen, vilket betyder att hela byar transformeras. Vi ser till att ni får bra information så att medarbetare och partners kan känna sig delaktiga. Vi ordnar även resor så att ledning eller personalrepresentanter med egna ögon kan följa arbetet man stödjer. Vi vet vad man kan och vad man inte kan göra skattemässigt som företag. Tillsammans bygger vi ett bättre företagande för en bättre värld!Livgivande företag är en del av det arbete som drivs via Evangeliska frikyrkan. Dina gåvor blir här en del av dess världsvida engagemang!
Läs mer

Bistånd, Humanitärt,

Open Doors Sverige

Kristna förföljs i fler än 60 länder och är världens mest utsatta religiösa grupp. En av de största utmaningarna för kristna som lever under förtryck är isoleringen - från Guds ord och från Kristi kropp. Denna isolering vill Open Doors bryta. Sedan 1955 arbetar vi i de länder där förföljelsen av kristna är allra störst. Open Doors finns på plats och stärker, utrustar och uppmuntrar den lokala församlingen att vara Kristi ljus på dessa utsatta platser. De har en unik möjlighet att nå ut i sina egna samhällen. Men de behöver vårt stöd och våra förböner. Läs mer

Lepramissionen Sverige

Lepramissionen Sverige arbetar för att besegra sjukdomen lepra, det som förr kallades spetälska.
Det gör vi genom att arbeta för snabb diagnos, behandling och rehabilitering, bekämpa orsakerna(lepra drabbar nästan uteslutande fattiga, redan utsatta människor) samt motverka diskrimineringen och isoleringen som ofta drabbar de leprasjuka.
Läs mer

Humanitärt, Barn och unga, Opinion och påverkan, , , Hälsa, Mänskliga rättigheter, Äldre

Operation Mercy

Operation Mercy är en internationell bistånds- och utvecklingsorganisation med 25 års praktisk erfarenhet. För närvarande arbetar vi i 12 länder i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika med de mest fattiga och utsatta, främst kvinnor och barn genom biståndsprojekt och humanitära hjälpinsatser.

I alla länder där Operation Mercy arbetar har vi lokala team bestående av utlandsstationerade och lokal arbetskraft. Vi arbetar med katastrofförberedande kurser i många av våra projektländer. Våra hälsokurser samt vatten- och sanitetsprojekt bidrar till att öka förståelsen hur man skyddar sig vid en katastrof. Vi har kapacitetsstärkande utbildningar och "hjälp till självhjälpskurser". Våra team kan den lokala kulturen och språken. Långsiktighet är en av våra styrkor.

Varför samarbeta just med oss?
- Internationell bistånds- och utvecklingsorganisation sedan 1991, med huvudkontor i Örebro.
- Verkar i 12 länder, Mellanöstern, Asien och Nordafrika.
- 300 medarbetare varav 100 volontärer och 200 från lokalbefolkningen, som långsiktigt tränas att utveckla sitt eget samhälle.
- Hjälp-till-självhjälp, funktionshindrade, utbildning, hälsa, vattenrening, katastrofteam mm.
- Arbetet växer, behoven är stora, vi arbetar enligt välbeprövade metoder och vi ser ständigt dörrar som öppnas till nya projekt.
- 90-konto kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
- Administrativa kostnader endast 8-9 % (kravet för 90-konton är max 25 %).
- Svenska SIDA ger 9 kr för varje 1 kr vi lyckas samla in från svenska gåvogivare. 100 kr förökas på så vis till 1 000 kr, en gåva på 1 000 kr genererar 10 000 kr osv!
- Under 2014 nådde vår hjälp 406 630 personer, främst utsatta kvinnor och barn.
Läs mer

Forskning,

Star for Life

Jobbar med att minska spridningen av AIDS i bla Sydafrika, samt att främja självkänslan hos ungdomar med hjälp av musik och skapa framtidstro. Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan

Ronald McDonald Barnfond

Vår vision är att alla svårt sjuka barn ska må bättre, med sina nära och kära, nära!
Ronald McDonald Barnfond är en ideell insamlingsstiftelse med 90-konto med ändamålet att stötta familjer vars barn behöver specialistvård. Vi gör det genom att bygga Ronald McDonald Hus där familjer med svårt sjuka barn kan bo tillsammans i en hemlik och trygg miljö, nära sjukhuset.
Vi bidrar även med finansiellt stöd till barnmottagningar som vill barnanpassa väntrummen sjukhus och vårdcentraler.
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Hälsa

Ung Cancer

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som finns till för att stötta dem mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer.

Vi ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Vi stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerberördas rättigheter och möjligheter. Vi sprider kunskap och information för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring.

Vi lyfter tabun och utmanar normer för att förändra synen på cancer och cancerberörda. Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället.

Det är vi som säger Fuck Cancer.

Alla unga vuxna som är 16–30 år och har eller har haft cancer, eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk, är varmt välkomna som medlemmar i Ung Cancer!
Läs mer

Barn och unga, Hälsa

Örebro Stadsmission

Vision
Örebro Stadsmission vill göra vår stad mänskligare för alla. Genom oss ska fler människor få makten att forma sina liv och få till gång till bostad, utbildning och arbete. Den som saknar kärlek och värme ska alltid möta det hos oss.
Verksamhetsidé
Örebro Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar med utgångspunkt i den kristna och humanistiska värdegrunden. Vi ser varje människa som unik och värdefull, oavsett vem hen är och vad hen gör. Därför vill vi att fler människor får nya livschanser och stöd till positiv förändring. Vi tror på människans inneboende förmåga men ser också hennes starka behov av gemenskap.
Örebro Stadsmission agerar lokalt för att göra skillnad för människor i en utsatt livssituation. Vi vill vara deras röst och sätta deras behov i centrum. Därför verkar vi i nära samspel med alla de krafter, från politik till näringsliv, som tillsammans kan främja mänskligare villkor. Vår verksamhet är bred och rör sig från utbildning till social omsorg och socialt företagande. Där vi ser att vi kan göra unik skillnad så utvecklar vi ständigt nya och innovativa lösningar.
Uppdraget
Örebro Stadsmission har i uppdrag att verka i nära samspel med både den enskilde och samhället. I mötet med den enskilde ska vi se, lindra och möjliggöra positiv förändring. I mötet med samhällets olika aktörer vill vi engagera, utmana och komplettera.
Läs mer

Bistånd, Humanitärt, , , Mänskliga rättigheter, Utbildning

ActionAid

ActionAid är en global organisation som finns i 48 länder och som arbetar för minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Vi tror på att alla människor, under rätt förutsättningar och med rätt typ av stöd, har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför arbetar vi alltid tillsammans med människorna i de länder där vi verkar och låter deras behov vara vägledande för vårt gemensamma arbete. I varje land är vi lokalt förankrade och personalen kommer från landet och området som vi arbetar i.

ActionAid finns i många av de områden där fattigdomen är som störst och arbetar sida vid sida med de människor som är som mest utsatta. Vi arbetar både med akuta nödinsatser och långsiktigt stöd. I varje område finns vi på plats i omkring 10 år - en förutsättning för att skapa varaktig förändring.

I alla våra projekt har ActionAid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor eftersom vi vet att jämställdhet leder till en långsiktigt hållbar utveckling som skapar bättre förhållanden för alla.

Även om utgångspunkten för vårt arbete alltid är lokala behov, så vet vi att lagar, regler och beteenden på nationell och internationell nivå påverkar förutsättningarna att kunna åstadkomma förändring. Därför är olika former av påverkans- och kampanjarbete också en viktig del av vårt arbete. Det sker på lokal, nationell och internationell nivå.

Genom våra cirka 2000 samarbetspartners världen över når ActionAid, varje år ut till över 27 miljoner människor.
Läs mer

Bistånd

Att förbättra livssituationen för de Parkinsonsjuka och deras anhöriga

Sjukdomens orsaker är okända och en botande behandling saknas. Enda sättet att råda bot på detta är forskning. Parkinsonfonden vill bidra till att denna angelägna forskning får ökade resurser. Läs mer

Forskning, Hälsa

Project Playground

Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet, grundad 2010 av Prinsessan Sofia och Frida Vesterberg. Vår vision är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Därför arbetar vi med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta tillvara sin inre kraft och potential genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet med fokus på individen.

En meningsfull fritid bygger självkänsla, ambitioner och handlingskraft – verktyg att påverka sitt eget liv. Den förverkligar drömmar, skapar sysselsättning och förebilder. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.

Project Playgrounds verksamhet bedrivs i Sydafrikas kåkstäder sedan 2010 och i Sverige för ensamkommande ungdomar sedan 2016.

Tillsammans förändrar vi världen - bit för bit, barn för barn.

Läs mer på www.project-playground.org
Läs mer

Barn och unga, Idrott,

Barndiabetesfonden

Stiftelsen Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att bota, förebygga, eller lindra diabetes hos barn och unga i Sverige. Stiftelsen delar årligen ut forskningsanslag efter en öppen utlysning och ansökningsomgång, där inskickade ansökningar granskas av ett oberoende Vetenskapligt råd. Läs mer

Barn och unga, Forskning, Hälsa

Barnhjälpen

Barnhjälpen vill tillsammans med faddrar ge barn en framtid. Tack vare faddrarnas stöd kan negativa mönster brytas. Barnen får möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa.

Barnhjälpen är en del av det arbete som drivs via Evangeliska Frikyrkan. Dina gåvor blir här en del av dess världsvida engagemang!
Läs mer

Barn och unga

Operation smile

Operation Smile
Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk-, eller gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många har svårt att äta och tala så att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och ensamhet. Många av barnen går aldrig i skolan.
Vad gör vi?
Våra medicinska volontärer arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. De delar med sig av sin tid och kunskap för att under tio dagar hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag får ett hundratal människor den operation de så väl behöver. En operation tar oftast mindre än en timme och kan kosta så lite som 2 400 kronor. Varje operation förändrar en människas liv för alltid.
Vi jobbar långsiktigt med att bygga upp kompetens och resurser i våra programländer genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal samt genom att bygga och driva permanenta kliniker; kliniker som förutom operationer kan erbjuda till exempel tandvård, nutritionsvård och logopedi. I dag finns 29 sådana kliniker i 19 länder.
Vad har vi uppnått?
Operation Smile Sverige grundades 2011 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Tack vare volontärer och generösa givare, både privatpersoner och företag, har Operation Smile hittills genomfört över 250 000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Forskning, Hälsa

MinStoraDag

MinStoraDag förverkligar önskedrömmar för barn med svåra sjukdomar. Läs mer

Barn och unga

RBU: Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Barn med rörelsehinder är i första hand just barn, med samma behov och önskningar som alla andra.

I RBU samlas barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar, syskon och alla andra som vill vara medlemmar eller bara ge sitt stöd. RBU startade sin verksamhet 1955 och har omkring 11 000 medlemmar i lokala föreningar runt om i landet.

Vi arbetar med en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, flerfunktionshinder, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialisskada samt hydrocefalus.

RBUs vision är ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder”. Det skapar vi genom att:

•ge ut rapporter och informationsmaterial
•driva kampanjer, opinion och uppvakta politiker
•anordna kurser och konferenser som utvecklar kompetens i samhället
•ge medlemsfamiljer juridisk rådgivning och ovärderligt stöd i enskilda ärenden
•erbjuda barn och ungdomar RBUs populära läger och andra konkreta aktiviteter.

RBU river hinder och ger barn och unga vingar.
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Opinion och påverkan,

We Effect

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Vår vision är en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och de människor som stödjer oss arbetar vi för att skapa engagemang, bilda opinion och vinna stöd för ett långsiktigt biståndsarbete. Syftet är att fattiga och utsatta människor ska få ett bättre liv.

Våra huvudsakliga arbetsområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. Vi vet att tillsammans hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i samhället. Därför stödjer We Effect människor att gå samman och få nya kunskaper. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder – och kan ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi samarbetar alltid med lokala organisationer för att förändringen ska bestå. Och alltid utifrån grundtanken ’hjälp till självhjälp’.
Läs mer

Bistånd, Opinion och påverkan

Muskelkampen

Muskelkampen Är en ideell förening som jobbar för att skapa medvetenhet, hjälpa drabbade och samla in pengar till forskning kring den aggressiva och dödliga sjukdomarna Duchenne- och Beckers muskeldystrofi.
Det är en ovanlig sjukdom, som i Sverige drabbar
ca 10 pojkar per år, och får därför inte några forskningsanslag.

Detta ska vi med er hjälp ändra på!

Läs gärna mer om oss och om muskeldystrofi på
www.muskelkampen.com
Vi finns även på Facebook, Twitter och Instagram.
Följ oss gärna där!

Tack på förhand för er hjälp och ert stöd

/Thomas Karlsson, ordförande
Muskelkampen
Läs mer

Barn och unga, Forskning,

Västerås stadsmission

Västerås stadsmission vill, tillsammans med andra, identifiera sociala utmaningar, söka efter fungerande lösningar och driva verksamhet som leder till människors upprättelse och delaktighet i samhället.

Vi driver verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för ungdomar och andra i behov av stöd i utsatta livssituationer och för människor i behov av sysselsättning. Vi driver också verksamheter som ger ekonomiskt överskott, till exempel vår second hand-butik. Vi är hela tiden i förändring, nya verksamheter prövas och gamla omprövas utifrån hur människor och samhällets behov förändras.

Arbetet utförs av anställd personal, personer i arbetsmarknadsåtgärder och volontärer. De anställda arbetar efter gällande kollektivavtal. Verksamheten finansieras av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer, bidrag från huvudmännen och olika myndigheter, ersättning för upphandlade verksamheter och sålda tjänster samt överskott från egna verksamheter.
Läs mer

Insamlingsstiftelsen för IVF

VI ÄR INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR IVF
Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF-behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år. För att erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alternativt fertilitetsklinik om behov av IVF-behandling.

Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Forskning, , Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning

WaterAid

Idag saknar över 650 miljoner människor rent vatten och över 2,3 miljarder har ingen toalett att gå till. WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Sedan starten 1981 har över 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten som ett resultat av WaterAids arbete, och över 21 miljoner har fått tillgång till sanitet.

För så lite som 200 kr kan vi hjälpa ytterligare en människa att få tillgång till rent vatten. Det i sin tur gör stor skillnad i människors vardag inom andra områden som till exempel: mödra- och barndödlighet, hälsa, utbildning och jämställdhet samt även för miljön.

Gör en insats för en annan människa i någon av de 37 länder som vi jobbar i genom en gåva!
Berätta gärna om det du gör så hjälps vi åt att sprida budskapet till fler.
Läs mer

Bistånd, Humanitärt, Opinion och påverkan

PMU

PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer med projekt i omkring 45 länder. Det finns olika sätt att hjälpa. Vi tror på hjälp till självhjälp - långsiktiga insatser som skapar förutsättningar för barn och familjer att själva förbättra sina levnadsvillkor. Men ibland krävs även akuta insatser. Det är också en viktig del av vårt arbete. Du som stödjer PMU räddar liv och bidrar samtidigt till en bättre värld.
Vi har samarbetsavtal med det statliga biståndsorganet SIDA och ECHO (EU), men får även stöd från enskilda givare,församlingar, företag och Second hand-butiker.
Läs mer

Bistånd, , Humanitärt, Opinion och påverkan, Religion

Kvinna till Kvinna

Kvinnor utsätts för våld och övergrepp i krig och konfliktdrabbade områden, ofta utan att det anses vara ett brott! Ibland är våldet mot kvinnor en medveten del av krigföringen. Trots det fortsätter kvinnorättsförsvarare runt om i världen att kämpa för att förbättra livsvillkoren för kvinnor och flickor. Kvinna till Kvinna stödjer över 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Vårt mål är att utplåna våld och övergrepp mot flickor och kvinnor och åstadkomma hållbar fred för alla.

Det är tack vare bidrag från allmänheten som vi kan stödja kvinnor i flera av världens mest utsatta konfliktområden. Gåvor gör det möjligt för oss att motverka våld mot kvinnor, att arbeta mot sexuellt utnyttjande av flickor i skolan och att arbeta för en mer jämställd värld. Din gåva bidrar också till att kvinnor världen över får utbildning om sina rättigheter och blir stärkta i att ta plats i samhället.
Läs mer

Bistånd

Hopajola

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för skydd och vård av värdefull natur i Örebro län.

Vi arbetar för artrika ängar, storslagna skogar, vidsträckta myrar, myllrande vattendrag och tätortsnära natur.
Vi arbetar för att skapa intresse och förståelse för naturens små under och stora upplevelser för både vuxna och barn.

Din gåva gör skillnad nära dig!
Med hjälp av den kan vi skydda ytterligare en bit natur, stötta naturskolorna, anordna en naturguidning, renovera ett fågeltorn eller anlägga en stig nära dig!
Läs mer

Miljö och natur

CancerRehabFonden

Vi är en ideell organisation som arbetar för att ge människor rehabilitering efter cancerbehandling. Vi hjälper även familjer där barn drabbats av cancer med återhämtningsresa eller hjälpmedel. Vår insats och vårt stöd är livsavgörande för många.

Vår vision:
Alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering. Att känna livsglädje och må så bra som möjligt efter cancer är en självklarhet för oss. Forskningen löser cancergåtan, vi tar hand om verkligheten.

Vi är CancerRehabFonden:
Cancer är en av vår tids största folksjukdomar. Men tack vare forskning och förbättrad vård överlever allt fler sin cancersjukdom. Därmed är det allt fler människor som behöver rehabilitering, men vårdens resurser räcker inte alltid till för rehabilitering efter avslutad behandling. Efter en cancersjukdom är det många som känner sig ensamma och oroliga över hur de ska kunna återgå till det vardagliga livet. Människor, både drabbade och närstående behöver ofta hjälp och stöd för att kunna fortsätta leva ett värdigt liv även efter sjukdomen.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt,

Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Vi ger läxhjälp åt elever som går i årskurs 8 och 9, och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Unga, arvoderade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Vi arbetar strukturerat och långsiktigt – vi skriver kontrakt med eleverna, upprättar en studieplan, ställer krav och har förväntningar, och målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av näringslivet. Våra samarbetspartners får exakta uppgifter varje termin om hur det går för just ”deras” elever, hur pengarna använts, antal läxhjälpstimmar, resultat från elevutvärdering och om de betygsresultat som uppnåtts. När eleverna börjar på läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärnämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd.

83 % av våra elever går vidare till gymnasiet.
88 % höjer sitt självförtroende.
90 % upplever en ökad lust att studera vidare.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan, , Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning

BarnSamariten

BarnSamariten är en hjälporganisation som grundades 1980. BarnSamariten vilar på en kristen värdegrund och på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
BarnSamariten bedriver sitt hjälparbete på olika platser i världen, men främst i Etiopien, DR Kongo, Zambia, Brasilien och Portugal. BarnSamariten arbetar främst för att hjälpa barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård/sjukvård är viktiga delar i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till, daghem, kriscenter, bebishem och stor tonvikt läggs vid hjälp till självhjälpsprojekt.
Vi vill vara med och påverka för en bättre värld!
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Utbildning

Svenska Freds

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris.

Svenska Freds har ca 7 000 medlemmar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.
Läs mer

Opinion och påverkan, Bistånd, Forskning, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning

Mentor

Mentor är en ideell organisation som arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar i Sverige. Det gör vi genom att erbjuda olika former av mentorskap till ungdomar samt stöd och utbildning till föräldrar i det viktigaste ledarskapet någonsin - föräldraskapet.

Målet är att ingjuta styrka, motivation bland unga och stärka relationerna mellan unga och vuxna.

Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven.

Alla har rätt att känna framtidstro.

Läs mer

Forskning

Sverige för UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt och förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor ett hem och en bättre framtid. Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem. Läs mer

Humanitärt

Erikshjälpen

Erikshjälpen vill, med barns drömmar som drivkraft och verktyg, vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa och rätt till trygghet och skydd ger vi barn och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden. Tillsammans med våra partnerorganisationer vill vi ge barn möjlighet att bli sedda och bli tagna på allvar.

Verksamheten omfattar drygt 20 länder och sker tillsammans med 70 partnerorganisationer i ca 100 projekt. I första hand arbetar Erikshjälpen i länder och regioner där behovet är störst och närvaron av andra biståndsaktörer är begränsad.


Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna används rätt. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som tillåter att högst 25 procent används till insamling och administration. Erikshjälpens omkostnader är låga. Under 2014 var insamlings- och administrationskostnaderna 10 procent av de totala intäkterna.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga

Utrota Polio

Polion (också kallad barnförlamning) är på väg att bli utrotad i världen. Men vi kämpar på med de sista viktiga insatserna och behöver din hjälp.
Polio uppkommer pga ett mycket smittsamt virus som kan infekterar ryggmärgen och orsakar förlamning. Det drabbar framförallt barn, vilket har gett det namnet barnförlamning.

Vår insamling Utrota polio, eller "End Polio Now" får stort stöd av Bill och Melinda Gates Stiftelse, där varje krona som vi tillsammans samlar in tredubblas av Gates Stiftelse.

Månadsgivandet till End Polio Now hanteras av Rotary Hjälper som är en svensk ideell insamlingsstiftelse som bildad 2007. Mer information om organisationen hittar du på: www.rotaryhjalper.se
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Forskning, Hälsa

Läkare i Världen

Läkare i Världen är ett nätverk av internationella humanitära organisationer. På engelska heter vi Doctors of the World, på franska Médecins du Monde. Vi arbetar för alla människors lika rätt till hälso- och sjukvård. Vi är religiöst och politiskt helt obundna.

Alla bidrag som skänks till oss används i enlighet med de högsta standarder som finns för insamling av pengar. Därför har vi rätt till ett så kallat 90-konto.

I Sverige driver vi en klinik för papperslösa sedan 1995. Vi arbetar också med att förändra regler, system och attityder så att alla som behöver vård får det. Vi för en dialog med myndigheter och politiker om hur vi kan nå förbättringar.

På global nivå har vi rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och vi samarbetar med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), Världshälsoorganisationen(WHO) och FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA). Vi har ett formellt samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter, European Union’s Fundamental Rights Agency.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan, , Hälsa, Mänskliga rättigheter

KFUM Sverige

KFUM är världens största ungdomsrörelse. Vi skapar schyssta mötesplatser och en meningsfull fritid för unga människor, i Sverige och i Världen. Vi jobbar mot olika typer av utanförskap, för att alla barn och unga ska få en chans att utvecklas till trygga och modiga individer. Det sker genom idrott, scouting, lägergårdar och fritidsgårdar, men även genom sociala projekt, kulturverksamhet och internationella utbyten och utvecklingssamarbete. Vi tar unga människors verklighet på allvar och anpassar vår verksamhet efter aktuella behov.

KFUM heter internationellt YWCA och YMCA och finns över hela världen. Detta ger oss möjligheten att tillsammans verka för en bättre situation i världen idag. Idag mer än någonsin står det klart att världen tillhör oss alla och att vi måste tänka på mänskligheten som en helhet. KFUM Sverige bedriver internationellt utvecklingssamarbete med partnerorganisationer i Kenya, Zambia, Sydafrika, Vitryssland, Ukraina och Palestina, samt med Africa Alliance. I centrum står unga människor och teman som återkommer är demokrati, jämställdhet och hiv/aids.
Läs mer

Idrott, Forskning, Bistånd,

Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen

En politiskt och religiöst obunden idéell förening vars främsta verksamhet är utbildning i Tibet. Även katastrofhjälp, sjukvård, Hiv/AIDS, kulturella projekt m m i såväl Indien, Nepal och Tibet. Anordnar föredrag och andra evenemang i The House of Tibet - där man huserar, samt tibetanskt nyårsfirande på Etnografiska museéet varje år, insamlingsgalor arrangeras då och då i lokaler på stan. Ambassadörer för föreningen är Martin Timell och Tomas Ledin. Läs mer

Forskning, Bistånd, , Miljö och natur

Plan Sverige

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan Internationals mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. Vi vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. Vi sätter alltid barnen i centrum.

Vi arbetar med ett uttalat fokus på att hjälpa flickor, eftersom de i många utvecklingsländer är extra utsatta. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång och i stället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet.
Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

# 62 miljoner flickor får inte gå i skolan.
# Fler än 47 000 flickor tvingas varje dag in i barnäktenskap.
# Över 3 miljoner flickor i åldrarna 4 –11 år könsstympas varje år.

Vårt arbete utgår från behov som definieras av barn och deras familjer på lokal nivå. Vi involverar barn, föräldrar, skolor, religiösa ledare och andra intressenter för att åstadkomma varaktig förändring. Plan Internationals personal är nästan uteslutande lokalt anställda.

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 73 länder i världen. Vi är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan, ,

Teskedsorden

Teskedsorden arbetar genom en aktiv dialog med barn och ungdomar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Intolerans utgör växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.

Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft. Att oförsonligheten går allt längre ned i åldrarna är oroande – de projekt vi driver har därför en stark inriktning mot barn och ungdomar. Behovet av att arbeta med tolerans i skolorna är stort. Sedan 2006 har vi till elever i gymnasiet distribuerat omkring 800 000 exemplar av Amos Oz kloka bok "Hur man botar en fanatiker".

Vi har jobbat med flertal projekt genom åren. "Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online" är ett kostnadsfritt material för att ge lärare stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet.

Vi erbjuder även tolerans- och mångfaldsutbildningar för lärare och skolpersonal. Toleransutbildningarna bygger på delaktighet och syftar till att skapa trygghet och kompetens för att kunna arbeta med frågor om mångfald och tolerans i klassrummet. Utbildningarna hålls av våra kunniga medarbetare och styrelsemedlemmar.

Läs mer om våra projekt på Teskedsordens hemsida http://www.teskedsorden.se!
Läs mer

Opinion och påverkan, Barn och unga

Djurens Rätt

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök? Ända sedan Djurens Rätt bildades 1882 har vårt arbete för djuren varit beroende av frivilligt stöd. Din hjälp behövs!

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt från djurförtryck. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Din gåva gör skillnad.
Läs mer

Djur, Miljö och natur, Opinion och påverkan

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Vi ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen efter botemedel pågår. Alzheimerfonden har 90-konto och vår insamling och kostnader kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Forskning, Opinion och påverkan

FMN Föräldraföreningen mot narkotikaFöräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.
Läs mer

Opinion och påverkan,

Ankarstiftelsen

Vi är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser, med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Vi gör en långsiktig satsning för behövande människor främst i Colombia, men även i andra länder. Arbetet sker inom fyra huvudområden: skolor, vatten, fängelser och fotbollsskolor. Vår insats är en droppe i havet, men den gör skillnad för dem som får hjälp! Arbetet bygger främst på frivilliga insatser och vi hoppas nu att även du skulle vilja vara med och stötta vårt arbete med en liten eller stor insats! Arbetet präglas av en känsla, omtanke och omsorg om Colombias utsatta folk och öden, flyktingar, fängslade, hemlösa, barn och ungdomar i farliga stadsområden, men också för indianerna i Amazonas djungelområden och i norra regionen runt kustberget i Santa Marta.
I Sverige finns en styrelse och ett antal arbetsgrupper som stödjer de lokala samarbetsorganisationerna. Samarbetet med de lokala organisationerna har pågått i 15-20 år och är väl etablerat och präglas av enkelhet och förtroende. Den svenska delen bygger främst på frivilliginsatser. ”Alla kan bidra med något i Ankarstiftelsens arbete”. Det skapas hela tiden nya volontäruppdrag där de flesta yrkesgrupper kan göra en volontärinsats. Våra sponsorer finns bland företag, artister, kyrkor, universitet och högskolor och bland engagerade privatpersoner.
Stiftelsen har en kristen värdegrund, men är religiöst och politiskt obunden.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Idrott, ,

Sam-Hjälp

Sam-Hjälp Biståndscenter är en hjälporganisation som vilar på kristen grund. Vår kärnverksamhet är hjälptransporter till länder i Östeuropa. I dagsläget arbetar vi i åtta länder. Vi kör ca 30 långtradartransporter per år fullastade med mat, kläder, möbler m m. Alla chaufförer kör ideellt.
Vi driver skolprojekt för barn från bl a romska familjer i Rumänien och Bulgarien. Vi stöder matbespisningar, barnhem, lägergårdar, rehabilitering för missbrukare m m.
I organisationen arbetar fyra anställda och ca 180 volontärer. Tack vare alla frivilliga som arbetar utan lön går så mycket som 96% av insamlade medel vidare direkt till mottagarna. Endast 4% går till administration.
Till verksamheten finns också knutet en second hand-butik. Läs mer på vår hemsida www.samhjalp.se
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Religion, Utbildning

Scouterna

Scouterna ger över 63 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.
Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla.
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur,

Nyckelfonden

Nyckelfonden är en stiftelse som genom gåvor och donationer främjar och stödjer den medicinska forskningen vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, infektioner och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäkterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna i länet.

Läs mer på www.nyckelfonden.se
Läs mer

Forskning

Yennenga Progress

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för hållbart samhällsbygge med fokus på utbildning, hälsa och entreprenörskap. Vårt mål är att skapa ”den goda byn”, ett samhälle som utvecklar människors kompetens, hälsa och välfärd och som på sikt ska vara självbärande. Vi finns idag på fyra kontinenter, med flest verksamheter i Afrika. Vi utgår från idéer hos personer som ser behov och har förslag på konstruktiva lösningar.

Resurserna består av kompetens, pengar, produkter, tid och engagemang från individer, organisationer och företag i Yennenga Progress nätverk. Yennenga erbjuder därmed en växande kompetensbank av modeller, processer, teknik och konkreta konsultinsatser från experter inom olika ämnesområden. De erfarenheter vi samlar på oss genom utvärderingar återanvänds i andra samhällen och länder. På detta sätt får vi en spridningseffekt av konceptet Den goda byn.

Yennenga verkar utifrån FN:s 17 nya utvecklingsmål, där ansvaret för att skapa en global hållbar utveckling ligger hos alla aktörer, civilsamhälle, näringsliv, regering och stat, oavsett var i världen de befinner sig. Yennenga Progress erbjuder företag, organisationer och privatpersoner att engagera sig med kompetens, tid och pengar i en stor portfölj av projektidéer och pågående verksamheter, som ger konkreta resultat för hållbar positiv samhällsutveckling.
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur, Forskning, Idrott, Opinion och påverkan, , Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning

Rotary Sverige

Månadsgivande till Rotary Sverige fördelas mellan tre organisationer – Rotary Doctors Sweden, ShelterBox Sweden och Rotarys U-fond – alla med omfattande hjälpverksamhet.
Alla donationer registreras och hanteras av Rotarys egna 90-kontoorganisation Rotary Hjälper, som är en svensk ideell insamlingsstiftelse som bildades 2007. Alla donationer fördelas så att Rotary Doctors Sweden får 50%, ShelterBox Sweden får 25% och Rotarys U-fond 25%.
Mer information om månadsgivandet hittar du på rotaryhjalper.se
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt, Forskning

Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas.
I Sverige ökar vi kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen.

Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer.
www.skratt.nu
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, , Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Bistånd

Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkan är en växande församlings- och missionsrörelse i vilken 298 självständiga kristna församlingar samverkar. I Sverige har samfundet nära 32 000 medlemmar och mer än än 15 000 deltagare i barn- och ungdomsverksamhet. Det internationella arbetet innefattar sammanlagt över 90 projekt i 40 olika länder med över 70 utlandsplacerade svenska medarbetare.

Allt organiseras genom fyra regionkontor med Sverigekontoret i Örebro som utgångspunkt.

Organisationen är ansluten till Stiftelsen för Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto.
Läs mer

Religion, Bistånd, Barn och unga, Miljö och natur, Humanitärt, Forskning, Opinion och påverkan,

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund

ALEF arbetar med studiecirklar på modersmålet för världens 793 miljoner unga och vuxna som aldrig fått gå i skolan. De får lära sig att använda sig av läsning, skrivning och matte för att ta kontrollen över sina liv och ta sig ur fattigdomen. Vi samarbetar med lokala organisationer som redan finns på plats. Läs mer

Mercy Ships

Mercy Ships bedriver GRATIS SJUKVÅRD till värdens fattigaste länder, framförallt i Afrika
Mercy Ships äger VÄRLDENS STÖRSTA SJUKHUSSKEPP, "Africa Mercy". 2017 står vårt nya skepp klart, då vi kan fördubblar våra hjälpinsatser.

Sedan 1978 har den kristna organisationen Mercy Ships hjälpt miljontals människor runt om vår jord. All personal på skeppet betalar för kost och logi och är volontärer, frivilliga arbetare. Här finns skola och dagis och plats för 450 besättningsmän.

Sjukhuset har 80 vårdplatser och 5 operationssalar. Här opereras och behandlas ögon, hjulbenta barn och klumpfötter. Käkkirurgi opererar stora tumörer och läpp och gomspalt. Allmän kirurgen opererar struma och bråck och Gyn har focus på VVF operationer för kvinnor med inkontinens.

Mercy Ships bidrar med bra tandsjukvård, gräver brunnar, undervisar i ekologiska odlingsmetoder där studenter finns. Mercy Ships besöker fängelser, barnhem och hem för HIV / Aids smittade.

150-200 landsmän rekryteras in till de olika teamen och får chansen att lära sig ny kunskap i ett nytt jobb där alla får vägledning och undervisning. Föreläsningar och konferenser anordnas i olika ämnen.

Syftet är att hjälpa människor med gratis sjukvård och ge hopp och helande till fattiga länder. volontärer kommer från hela välden och är alla är en liten kugge i det stora hjulet, med ett fantastiskt teamarbete!

Att se livet och hoppet komma tillbaka hos människor, är en stark upplevelse.
Tack för din gåva till Mercy Ships!
Läs mer

Humanitärt, , Bistånd, Barn och unga, Miljö och natur

Världens Barn/Radiohjälpen

Insamlingen Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen och 22 humanitära organisationer, SVT och Sveriges Radio samt ett stort antal föreningar och engagerade i landets 290 kommuner.

De insamlade medlen bidrar till långsiktig hjälp för världens mest utsatta barn och till att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast. Det kräver långsiktighet, lokal förankring och väl upparbetad logistik. Genom över hundra projekt med fokus på utbildning, hälsa och framtid får dessa barn de nödvändiga verktygen att lyfta sig ur fattigdom och orättvisor. Läs mer om insamlingen på www.varldensbarn.se
Läs mer

Barn och unga

Bris

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vår verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men vårt uppdrag sträcker sig längre än så. Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Läs mer

Barn och unga, Opinion och påverkan

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en ideell stiftelse som verkar för att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre är samtidens besvär och gåtor. Det gör vi genom att stödja orsaksforskning som kartlägger cancer- och allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa. Samtidigt verkar vi för att öka de sjukdomsdrabbades livskvalitet genom bidrag till behandling under rehabiliteringsresan för att bli frisk.

Vi finns för att vi är övertygade om att den extrema ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med farliga ämnen i vår närmiljö, livsstil och dess påverkan på immunförsvaret. Vi ser ett fortsatt stort behov av att utforska miljöpåverkan.

Under de 20 år vi verkat har vi haft förmånen att kunna dela ut 250 Mkr till vårt ändamål. Vi är stolta över att våra givare ger oss möjlighet att stödja ett antal fantastiska forskare och imponerande privatpersoner i en gemensam strävan för en friskare framtid. Er gåva till den gröna fjärilen gör stor skillnad i mångas liv.
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur, Forskning, Opinion och påverkan

Sightsavers

Sightsavers är en internationell organisation som funnits i Sverige sedan 2013 och som grundades i Storbritannien 1950. Vi arbetar för att får bort all form av blindhet som går att förhindra och främja lika rättigheter för människor med funktionshinder i över 35 länder.

Vår vision är en värld där ingen människa blir blind på grund av en orsak som går att undvika och att människor med syn- och funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som andra människor.

Vi arbetar inom fyra områden, ögonhälsa, utbildning, social inkludering och tropiska ögonsjukdomar. Rent praktiskt innebär detta bl a att vi utbildar läkare och vårdpersonal i ögonsjukdomar, lärare får kunskap om hur de kan stötta barn med funktionshinder, speciellt barn med nedsatt synförmåga och som är blinda. Sightsavers hjälper människor som lever med funktionshinder eller blindhet att kunna åtnjuta sina rättigheter så att de får möjlighet att vara en fullvärdig del av samhället.

Vi arbetar också för att eliminera glömda tropiska ögonsjukdomar exempel trakom och flodblindhet.

Några av våra partners är Conrad Hilton Foundation, Bill och Melinda Gates Foundation, Standard Chartered Bank, Merck, US Aid, UK Aid och Irish Aid.
Läs mer

Barn och unga, Forskning, Opinion och påverkan, , Hälsa, Mänskliga rättigheter, Äldre, Utbildning

Hela Sverige skramlar

Tisdagen den 29 september direktsänds Hela Sverige skramlar. Artister som Laleh, Petter, Linda Pira, Jonas Gardell och många, många fler samlas för en unik konsert till förmån för människor på flykt.

Den historiska konserten i Globen visas på SVT, TV3 Play, TV4 Play, Aftonbladet TV och Expressen TV.

Alla artister ställer upp gratis till förmån för UNHCR, FN:s flyktingorgan.

Var med du också!
Läs mer

Humanitärt

Neuroförbundet

Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt uppdrag är att tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör. Vår vision är ett samhälle utan A och B-lag där människor med neurologisk diagnos har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet startade 1957och har ca.13 000 medlemmar fördelade på ca.90 lokala föreningar spridda över Sverige. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi.

Neurologiska sjukdomar syns inte alltid.
Ändå är risken stor att någon i din familj har eller kommer att drabbas. Vanliga är MS, stroke och parkinsons men listan är tyvärr längre än så. Den skrämmande sanningen är att neurologiska sjukdomar kostar samhället lika mycket som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer tillsammans. Under tiden går livet vidare.

Även sjukdomar har en vardag.
Människor med neurologiska diagnoser vill kunna hämta barnen på dagis, bära hemmaten från affären, åka till landet på semestern – de vill leva och älska som alla andra. Vi på Neuroförbundet samlar in pengar till forskning om sjukdomarna och framstegen är stora. Men vi gör också allt vi kan för att drabbade ska kunna få en fungerande vardag. Behovet är oändligt och vi skulle gärna göra mer – om vi hade resurser.
Läs mer

Forskning

Focus on Africa

Together with AoG in Mocambique Focus on Africa is starting an Academy for Media and Leadership and is running Christian Entrepreneurship training etc in Africa to defeat poverty and support an anticorruption network. Especial needs during 2019 with start of the Academy.

1 How to Communicate the gospel with Muslims.
2 Connection between Swedish and African growing companies.
3 Support to the start ups in Incubators.
4 Training in Mentor and in Entrepreneurship
5 Start of an Academy for Media and Leadership
Läs mer

Bistånd, Religion,

Ung företagsamhet Örebro län

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre utbildningskoncept: Vårt samhälle, Se möjligheterna och UF-företagande. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. Vårt erbjudande till lärare och skolledare innefattar fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder, inspiration för lärare och elever m.m.
Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet.
Inom organsationen har vi allt ifrån pedagoger, inspiratörer och entreprenörer till kvalitets- och organisationskunniga personer.
Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom våra två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt sätt och allt detta sker genom skolan. Organisationen ger unga en kontakt med näringslivet och företagande.
Vi vill även vara en mötesplats för skola, kommun och näringsliv för att stärka regionen.
Läs mer

Barn och unga

Karlslunds IF HFK

Karlslunds IF HFK vill lära, utveckla och fostra våra killar till bra fotbollsspelare samt ansvarsfulla individer. Det är lika viktigt att vi tar hand om de spelare som inte har höga målsättningar med fotbollen utan kanske ”bara” tycker att fotboll är det roligaste som finns! Den sociala aspekten är minst lika viktig.

För oss är det av stor vikt att våra spelare, ungdomar, och ledare får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och känna trygghet, glädje samt inspiration i allt vi gör.

Pengarna som kommer in via Penybridge ger oss möjlighet att säkerhetsställa rätt ledarskap och bra utbildningar, samt att varje barn får en chans att utöva vår idrott.
Läs mer

Barn och unga, Idrott

Säkrare förlossningar

I södra delarna av Tchad stöder Svenska Alliansmissionen (SAM) ett omfattande hälsovårdsarbete.

Arbetet riktar sig framförallt till mammor och barn. Bland annat utbildas traditionella bybarnmorskor och hälsoarbetare.
De utbildade bybarnmorskorna kan nu ge mammorna säkrare förlossningar i hemmet och har kunskap att på ett tidigt stadium spåra riskgraviditeter som kan remitteras till sjukhus.

En annan viktig del i projektet är regelbundna hälsokontroller på barn. De vägs och mäts och mammor får lära sig att ge näringsrik mat, som t ex välling. Även gamla traditioner utmanas, bland annat seden att kvinnorna, trots hårt arbete, alltid äter sist. De traditionella sederna orsakar undernäring hos både kvinnor och barn. I projektet ingår också undervisning om hiv och aids, där har man särskilt satsat på ungdomar.

Arbetet har gett resultat, andelen barn och mödrar som dör vid en förlossning, liksom andelen undernärda barn, är lägre i de delar där SAM arbetar, jämfört med övriga landet.
Läs mer

Humanitärt, Bistånd

Unga Romer

Unga Romer är en ideell ungdoms romsk organisation på nationell nivå som vill kämpa mot unga romernas diskriminering i samhället, arbetsmarknaden och olika pedagogiska verksamheter. Vi vill eliminera fördomar och okunnigheten om romer och bemöta fördomarna med rätt kunskap om romernas tradition och livsstil. Vi kämpar för romska frågor och vi deltar i olika debatter för att medvetandegöra samhället om unga romernas svåra situation både nationellt och internationellt.

Vi prioriterar fyra kategorier som vi kämpar för:

1. Utbildning
2. Integration
3. Arbetsmarknad
4. Bevara och berika det romska språket och kulturen.


Det finns över 60 olika romska grupper och lika många olika romska dialekter. Det är inte bara att icke romer saknar kunskap om romer faktum är att även romer saknar kunskap om andra romer. Romer finns över hela Europa och världen, romer är de riktiga kosmopoliter alltså världsmedborgare. Romer har inte bara vandrat igenom ett land utan verkligen bott, levt och påverkat landets historia på olika sätt. Romernas språk avslöjar den fantastiska resa från Indien till Europa. Lika viktigt är det att tänka på att det kan se olika från individ till individ oavsett ursprung eller land. Ingen kan ta ansvar för en annan människa, ingen människa kan ta en hel nation i sitt ansvar för att den nationen ska göra rätt. Därför är det viktigt att lära känna individen oavsett ursprung, sexuell läggning, anatomisk hinder eller hudfärg. Sprid kärlek och inte hat!
Läs mer

Barn och unga

En bro mellan Sverige och Burundi

Föreningens ändamål är att främja mötet och utbyten mellan människor från många länder och olika kulturer i norr och söder för att tillsammans med alla utvecklingsaktörer engagera sig i kampen mot fattigdom i Burundi Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur, Humanitärt, Opinion och påverkan,

Green Fountain

Green Fountain är en ideell förening med syfte att bekämpa fattigdomen i Burundi.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida
Läs mer

Barn och unga, Miljö och natur, Humanitärt,

Mercy Air Sweden

HJÄLP FRÅN OVAN
Mercy Air flyger in hjälp till de onådda.
Mercy Air international bildades 1991 för att genom flyg förmedla hjälp till olika grupper av människor i södra Afrika som är svåra att nå med annat än flyg o helikoptrar.
Huvudkontoret för Mercy Air finns i White River i Sydafrika. Stödorganisationer finns i USA, Schweiz och Sverige.
Mercy Air vill med flygplan och helikoptrar förmedla snabb men bestående hjälp till enskilda och samhällen som på olika sätt drabbats av katastrofer och olyckor i södra Afrika.
Mercy Air har mångårig erfarenhet av hjälptransporter och kan därför på ett effektivt och ekonomiskt sätt ge hjälp i katastrofsituationer men bistår också med undervisning och bassjukvård.
Mercy Air möjliggör också genom sina transporter för andra missioner och humanitära organisationer att leverera hjälp till områden de annars aldrig skulle nå.
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt,

Där Det Behövs

DÄR DET BEHÖVS är en ideell förening som har startat för att samla akuta insamlingar till behövande med förnödenheter i krigsdrabbade områden!
Vision
Visionen med DÄR DET BEHÖV är att vi ska kunna hjälpa utsatta medmänniskor med förnödenheter vart de än befinner sig i världen och oavsett nationalitet, etnicitet, kön och religion!
Företagsfakta
DÄR DET BEHÖVS, är en ideell förening som samlar pengar och andra förnödenheter till utsatta människor i hela världen oavsett religion, nationalitet, etnicitet, och kön!
Läs mer

Humanitärt

Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket

Välkommen till Riksnätverket Nattvandrare i Sverige. Många känner igen oss tack vare våra gula jackor som vi alltid har på oss när vi är ute och vandrar. Syftet med nattvandring är att vara en vuxen förebild och att vara ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar samt att förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Nattvandring skapar en social trygghet för ungdomar i samhället vi lever i. Med nattvandring skapar vi ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Det är viktigt att man som medmänniska bryr sig och vågar ta steget till en tryggare tillvaro. Våra nattvandringar och kontinuerliga arbete med att hjälpa ungdomar pågår över hela landet och vi behöver även din hjälp i detta viktiga arbete. Tillsammans skapar vi trygghet för våra ungdomar. Läs mer

Humanitärt,

Insamlingsstiftelsen Forget Foundation

I Forget Foundations första insamlingskampanj går insamlade medel till ett läkemedel mot diabetes typ 2.

Forget Foundation är en ny insamlingsstiftelse vars ändamål är främja vetenskaplig forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet och/eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det skapar värden för människors hälsa och bättre liv.

Stiftelsen verkar på ett nytt sätt - tillsammans, prestigelöst och transparent och i samverkan med forskargrupper, organisationer, andra stiftelser, företag och enskilda personer. Allt för att nå snabba resultat.

Din gåva via Pennybridge går till stiftelsens första insamlingskampanj, Forget Diabetes, och de medel stiftelsen erhåller av Pennybridge går utan avdrag vidare till detta ändamål. Stiftelsens administrativa och övriga kostnader täcks av bidrag från samarbetspartners som vill vara med och göra gott.

Forget Diabetes genomförs till förmån för forskning och utveckling av ett läkemedel som ska bromsa utvecklingen av diabetes typ 2. Människor med hög risk att utveckla diabetes typ 2 på grund av familjehistorik och livsstilsfaktorer ska därigenom kunna undvika sjukdomen. Forskningsprojektet bedrivs vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet under ledning av Albert Salehi, forskare och docent i farmakologi och Claes Wollheim, MD, Professor emeritus och Mentor vid Lunds Universitets Diabetes Center.
Läs mer

Forskning, Hälsa

Församlingsgrundande arbete

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har ingen kunskap om kristen tro och ingen kristen gemenskap i sin närhet. En av Svenska Alliansmissionens huvuduppgifter är att plantera kristna gemenskaper på platser där det finns få kristna. Vi har under de senaste åren satsat mycket på att starta nya församlingar. Detta kallas för pionjärarbete.

Arbetet bedrivs långsiktigt med mål att en kristen församling ska startas, byggas upp och bli självständig. För att detta ska bli möjligt tar SAM hjälp av sina församlingar och ger stöd till sådant pionjärarbete som stämmer överens med SAM:s tro och inriktning. För närvarande stöder vi pionjärarbete i Sickla och Kärrtorp i Stockholm, i Hjällbo i Göteborg, i Båstad samt i Södertälje. Vi vill också gå vidare till nya platser.

Tack för ditt stöd!
Läs mer

Religion

Bibelöversättning

350 miljoner människor kan inte läsa Bibeln på sitt eget modersmål. För dem blir den kristna tron både diffus och svårbegriplig. Varför ska jag tro och lita på en Gud som inte ens talar mitt språk? Svenska Alliansmissionen har tagit detta till sig och arbetar med bibelöversättning i flera länder och till flera språkgrupper, bland annat i Papua Nya Guinea och i Tchad. Vi vill vara med och ge fler folk möjlighet att läsa Bibeln på det språk som ligger dem närmast hjärtat. Ett språk som gör att de förstår Guds frälsningsplan för just dem. För att översättningen ska bli bra är våra missionärer helt beroende av lokala medarbetare som har det aktuella språket som modersmål. Till arbetet behövs också en hel del teknisk utrustning. Bibeldelar och biblar behöver tryckas och distribueras. För den som inte kan läsa själv behövs ljudbiblar och så vidare. Tack för ditt stöd! Läs mer

Religion

IK Sturehov

IK Sturehov är en kvartersklubb för sydöstra Örebro. Där hittar du även vår hemmaarena - Sörbyvallen.
I huvudsak är vi en fotbollsförening men vi har även en bordtennissektion.

Vi vill att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt, på en så bra nivå som möjligt - och ha så kul som möjligt under tiden. Vi ser vikten av att samtliga spelare ska ges möjlighet att lyckas!
Läs mer

Barn och unga, Idrott

Katastrofhjälp till Mozambique

Översvämningskatastrof i Mozambique!!!

Flera hundratusen människor är drabbade.
Mercy Air jobbar från soluppgång till natt för att bara rädda liv.
Störtregn i Malawi har orsak detta. Någon exakt siffra på hur många som omkommit vet vi i dagsläget inte men vi vet att många omkommit. Bara i en av byarna har de förlorat 18 barn........
Det är en stor översvämningskatastrof i norra Mozambique runt Pemba området och på grund av de höga vattennivåerna på drygt 6 meter sprider sig översvämningen söderut och berör även hela deltaområdet runt Marromou. Läget är akut!!!
Stort behov av mat & flygräddning!!!
Vill du vara med och ge en gåva till katastrofhjälp? Ge en gåva till Mercy Air Swedens Katastrof hjälp på Bg. 184-6310 Märk inb. Katastrof. Din gåva räddar Liv!!!
Läs mer

Bistånd, Barn och unga, Humanitärt,

Hiv- och aidsprogram i södra Afrika

Hela södra Afrika är hårt drabbat av aids. I fyra länder - Botswana, Swaziland, Malawi och Moçambique - samarbetar Svenska Alliansmissionen med lokala organisationer och församlingar för att hjälpa hiv-smittade och aidssjuka. Man jobbar också förebyggande, för att minska spridningen. En stor del av arbetet består i att utbilda människor, för att de i sin tur ska ta initiativ och göra något åt aidssituationen där de bor.

I Mocambique stöder SAM även ett program för att utbilda familjehemsföräldrar till barn som förlorat sin egen familj. Föräldrarna får stöd och utbildning inom ämnen som barns utveckling, beteendehantering, kommunikation och att handskas med traumatiska erfarenheter.
Läs mer

Bistånd, Humanitärt,

Örebro SK Ungdom

Örebro Sportklubb Ungdomsklubb bildades 1988 och verkar inom ramen för Örebro SK Alliansen inom en rad olika idrottsgrenar med över 2000 aktiva deltagare och ledare.

Som motto har vi devisen UNGDOMARNA i CENTRUM - God idrottsutbildning - Personlig utveckling - Meningsfylld fritid och med det menar vi att det är barnen och ungdomarnas intressen och behov som ska styra verksamheten, idrott ska var utveckling och glädje för alla deltagare.

Med en gåva till Örebro SK Ungdom stöttar du vår verksamhet och ger många barn och ungdomar en mer meningsfull fritid.
Läs mer

Barn och unga, Idrott

IBF Örebro

IBF Örebro är Örebro Innebandy, en Allsvenska organisation. Mer om oss finns på vår hemsida. Läs mer

Idrott

Good News of Norrköping

Föreningen skall arbeta för att vara en naturlig plattform och mötesplats för eldsjälar och individer som vill göra något bra för andra människor.
Föreningens mål är att stödja andra människor som har ett behov, antingen i att ge eller få hjälp.
Genom att driva nätverk, fungera som samordnare & stödja projekt skall föreningen aktivt verka för att bistå människor i behov av extra hjälp.
Föreningen skall alltid utgå ifrån ett inkluderande synsätt.
Föreningen arbetar aktivt för sina värderingar, aldrig emot någonting.
Föreningen driver också egna projekt med hjälp av dess medlemmar.

läs mer på: www.gnn.nu eller www.facebook.com/goodnewsnkpg
Läs mer

Miljö och natur, Opinion och påverkan, , , Utbildning

Compassion Sverige

Compassion International är en global fadderorganisation med över 1,3 miljoner barn i 26 länder. Budskapet är tydligt "Befriar barn från fattigdom i Jesu namn"

Compassion arbetar holistiskt. Vi vill inte bara ge barn mat, kläder och sjukvård utan också ge dem Guds kärlek.

Compassion är barnfokuserat
Compassions fokuserar på varje enskilt barns utveckling. Genom att arbeta holistiskt möts barnens andliga, ekonomiska, sociala och fysiska behov.

Compassion är Kristuscentrerat
Jesus Kristus är centrum av Compassions verksamhet. Varje barn som deltar i Compassions program erbjuds att lära sig om Jesus och hur man kan utveckla en gemenskap tillsammans med Gud. Undervisningen är anpassad för barnets ålder, för den kulturella kontexten och aldrig tvingande.

Compassion är församlingsbaserat
Compassion tror att kyrkan är ett redskap för att förmedla hopp till en brusten värld och rättvisa till de fattiga och förtryckta. Därför samarbetar Compassion med över 5000 lokala kyrkor världen över. Den lokala kyrkan har en unik kunskap och förståelse för de verkliga behoven i sitt närområde och kan på så vis nå de barn som behöver mest hjälp.
Läs mer

Brickebackens IF

Klubben bildades 1987 och bedriver de idrotter som det finns intresse för bland barn, ungdom och vuxna i Brickebacken, Brickeberg och Norra Bro. Vi har idag ca 150 medlemmar och har följande verksamheter på programmet.

- Barn och föräldragymnastik
- Idrottsskola
- Innebandy
- dans
- basket

Idrottshallen i Brickebacken är den plats där vi har vår mesta verksamhet.
Vi har en klubblokal belägen på Granrisvägen 38 där vi kan träffas och ta en fika.

Vi är en ideell förening, vilket innebär att medlemmarnas frivilliga engagemang som ledare är en förutsättning för att vi skall kunna ha någon verksamhet. Är du intresserad av att starta ett lag, eller hjälpa till i något befintligt lag? Tveka inte att kontakta vem som helst i styrelsen! Även i styrelsen behövs nya ledamöter varje år.
Läs mer

Idrott

KIF ÖREBRO DFF

KIF Örebro DFF bedriver fotboll på elitnivå samt arbete med, vår kärna, breddverksamheten där föreningen strategiskt och målinriktat har en plan för att kunna ge unga tjejer de bästa möjligheterna att utbildas och utvecklas i sitt fotbollsutövande. Läs mer

Barn och unga, Idrott

SMDF - Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning

Stiftelsen för MuskelDystrofiForskning bildades 1986. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi. Duchennes muskeldystrofi är en sällsynt fortskridande allvarlig diagnos som drabbar 1 av 4000 pojkar. Idag finns inget botemedel men mycket lovande forskning pågår internationellt. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt och ordnar symposium för att sprida kunskap till familjer och vårdgivare. Stiftelsens styrelse samt verkställande ledamots arbete sker helt utan arvode. Stiftelsen stöttas helt av bidrag. Läs mer

Barn och unga, Forskning, Opinion och påverkan,

Trygga Barnen

Enligt Folkhälsoinstitutet lever idag 385 000 barn i familjer där alkoholen tar alldeles för stor plats. Stiftelsen Trygga Barnens syfte är att hjälpa barn och unga i familjer med missbruk- och beroendeproblematik. Stiftelsen grundades 2010 av Agneta Trygg och hennes barn sedan familjen av egen erfarenhet förlorat sin man och pappa i sviterna av alkoholen. Utgångspunkten är att inget barn ensamt skall behöva gå igenom de situationer som uppstår i familjer med missbruk.
Trygga Barnen arbetar förebyggande och är en portal för alla barn och ungdomar som lever i en familj där någon (eller båda) förälder missbrukar alkohol eller droger. Vårt mål är att alla barn och ungdomar i den här målgruppen skall veta att de kan vända sig till oss för råd och vägledning. På så sätt vill vi medverka till att dessa utsatta barn och ungdomar inte hamnar i utanförskap eller blir missbrukare själva.
Trygga Barnen arbetar utifrån två ben. Ett ben utgår från att belysa alkoholens påverkan på barnen och där en av huvudfrågorna som vi arbetar för är utbildning av personal som arbetar med barn.
Det andra benet fokuserar direkt på barnen och innefattar handfasta aktiviteter för att hjälpa de barn som idag lever i beroendeproblematiken. Vi har bland annat aktivitetsgrupper, öppet hus varje vecka, vi har en terapeutportal för professionell hjälp och alternativa högtider för att nämna några aktiviteter.
Allt för att barn som är drabbade skall få rätt hjälp när det behövs.
Läs mer

Barn och unga

Örebro Black Knights

Elit och breddförening inom amerikansk fotboll. Starkt värdebaserad och framgångsrik. SM Silver 2013 & 2014, spelade Champions League 2014. Publikrekord i Svensk Amerikansk Fotboll med 2117 hemma mot Carlstad Crusaders 2014-08-21

Pengarna som kommer in till Örebro Black Knights via www.pennybridge.org placeras i
Black Knights Fonden.
Fondens syfte är att möjliggöra ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet för barn och ungdomar som av olika anledningar inte har de ekonomiska förutsättningar som behövs.
Vår tanke är att inget barn, eller ungdom, skall behöva välja bort vår idrott på grund av bristande ekonomi.
Läs mer

Barn och unga, Idrott,

Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen är ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. Genom ca 170 enskilda församlingar runt om i Sverige arbetar vi för att fullfölja Jesu missionsbefallning både här hemma i Sverige och internationellt.

Vi tror att mission är en ständigt pågående rörelse i världen med ursprung i Guds hjärta. Vi vill vara en aktiv del i denna rörelse i ord och handling, nationellt och internationellt. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta.

En naturlig del i uppdraget är att göra vad vi kan för att skapa förändring och förbättra förutsättningarna för dem vi kommer i kontakt med. Genom systerkyrkor och samarbetsorganisationer är vi verksamma i ett 15-tal länder. Det handlar om att ge skolgång till barn som står utanför skolsystemet, bygga upp sjuk- och hälsovårdskliniker, ge barn förskoleutbildning, informera om och förhindra spridningen av hiv och aids, arbeta med byutveckling, förändra attityder och mycket mer.
Läs mer

Bistånd, Religion, , Humanitärt, Opinion och påverkan

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (såsom Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata). Tillgång till bättre information ger människor oanade möjligheter och gör Sverige och världen mer jämnlik, rättvis och demokratisk.

Wikimedia Sverige stödjer alla 287 olika språkversioner av Wikipedia, men verkar inom Sveriges gränser. Vi sprider kunskap om dessa projekt, gör det mer lättanvänt, ger tekniskt och legalt stöd, främjar användande av dem, samt stöttar med för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attributring. Alla kan alltså dra nytta av vårt arbete.

För att förbättra Wikipedia och bidra till mer fri kunskap arbetar föreningen i nära samarbete med Wikipedias gemenskap av frivilliga bidragsgivare och driver mängder med projekt tillsammans med institutioner, främst museer, universitet, skolor och statliga verk som Riksantikvarieämbetet.

Vi behöver Din hjälp för att göra mer kunskap fri för alla, i hela världen!
Läs mer

Barn och unga, Humanitärt, Opinion och påverkan,

Norrköpings Akademiska Förening för Idrott

NAFFI är en ideell studentförening utan vinstintresse med syftet att ge studenter möjlighet att träna och träffa andra människor på campus till en låg kostnad.

Vår verksamhetsidé, enligt vad som står i våra stadgar, lyder:

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
• alla som vill, oavsett ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
Läs mer

Barn och unga, Idrott, Hälsa

Inga träffar