Läs mer om oss här:

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund

ALEF arbetar med studiecirklar på modersmålet för världens 793 miljoner unga och vuxna som aldrig fått gå i skolan. De får lära sig att använda sig av läsning, skrivning och matte för att ta kontrollen över sina liv och ta sig ur fattigdomen. Vi samarbetar med lokala organisationer som redan finns på plats.
Kategorier:

Regioner: