Läs mer om oss här:

Alzheimerfonden

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Alzheimerfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Vi ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen efter botemedel pågår. Alzheimerfonden har 90-konto och vår insamling och kostnader kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.