Läs mer om oss här:

Ankarstiftelsen

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Vi är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser, med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Vi gör en långsiktig satsning för behövande människor främst i Colombia, men även i andra länder. Arbetet sker inom fyra huvudområden: skolor, vatten, fängelser och fotbollsskolor. Vår insats är en droppe i havet, men den gör skillnad för dem som får hjälp! Arbetet bygger främst på frivilliga insatser och vi hoppas nu att även du skulle vilja vara med och stötta vårt arbete med en liten eller stor insats! Arbetet präglas av en känsla, omtanke och omsorg om Colombias utsatta folk och öden, flyktingar, fängslade, hemlösa, barn och ungdomar i farliga stadsområden, men också för indianerna i Amazonas djungelområden och i norra regionen runt kustberget i Santa Marta.
I Sverige finns en styrelse och ett antal arbetsgrupper som stödjer de lokala samarbetsorganisationerna. Samarbetet med de lokala organisationerna har pågått i 15-20 år och är väl etablerat och präglas av enkelhet och förtroende. Den svenska delen bygger främst på frivilliginsatser. ”Alla kan bidra med något i Ankarstiftelsens arbete”. Det skapas hela tiden nya volontäruppdrag där de flesta yrkesgrupper kan göra en volontärinsats. Våra sponsorer finns bland företag, artister, kyrkor, universitet och högskolor och bland engagerade privatpersoner.
Stiftelsen har en kristen värdegrund, men är religiöst och politiskt obunden.