Läs mer om oss här:

BarnSamariten

BarnSamariten är en hjälporganisation som grundades 1980. BarnSamariten vilar på en kristen värdegrund och på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
BarnSamariten bedriver sitt hjälparbete på olika platser i världen, men främst i Etiopien, DR Kongo, Zambia, Brasilien och Portugal. BarnSamariten arbetar främst för att hjälpa barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård/sjukvård är viktiga delar i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till, daghem, kriscenter, bebishem och stor tonvikt läggs vid hjälp till självhjälpsprojekt.
Vi vill vara med och påverka för en bättre värld!