Läs mer om oss här:

Barndiabetesfonden

Stiftelsen Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att bota, förebygga, eller lindra diabetes hos barn och unga i Sverige. Stiftelsen delar årligen ut forskningsanslag efter en öppen utlysning och ansökningsomgång, där inskickade ansökningar granskas av ett oberoende Vetenskapligt råd.

Regioner: