Läs mer om oss här:

Djurskyddet Sverige

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Med våra nästan 9 000 medlemmar är vi en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation ungefär 50 anslutna lokalföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.

Vi skyddar djur genom att långsiktigt påverka lagar, regler och enskilda människor för att stärka djurens skydd. Vi räddar djur genom att göra praktisk skillnad för övergivna djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet bedrivs av våra lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet. Varje år hjälper vi över 2 000 hemlösa djur att hitta nya hem.