Läs mer om oss här:

Evangeliska Frikyrkan

Beskrivande bild av ändamålet
Evangeliska Frikyrkan är en växande församlings- och missionsrörelse i vilken 298 självständiga kristna församlingar samverkar. I Sverige har samfundet nära 32 000 medlemmar och mer än än 15 000 deltagare i barn- och ungdomsverksamhet. Det internationella arbetet innefattar sammanlagt över 90 projekt i 40 olika länder med över 70 utlandsplacerade svenska medarbetare.

Allt organiseras genom fyra regionkontor med Sverigekontoret i Örebro som utgångspunkt.

Organisationen är ansluten till Stiftelsen för Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto.
FLER ÄNDAMÅL FRÅN Evangeliska Frikyrkan