Läs mer om oss här:

Livgivande företag

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Vi gör det enkelt för företag att engagera sig i världens fattigdom och orättvisor! Allt är klart: Vi har projekt som riktar sig mot världens mest utsatta områden och arbetar enligt hjälp till självhjälp-principen, vilket betyder att hela byar transformeras. Vi ser till att ni får bra information så att medarbetare och partners kan känna sig delaktiga. Vi ordnar även resor så att ledning eller personalrepresentanter med egna ögon kan följa arbetet man stödjer. Vi vet vad man kan och vad man inte kan göra skattemässigt som företag. Tillsammans bygger vi ett bättre företagande för en bättre värld!Livgivande företag är en del av det arbete som drivs via Evangeliska frikyrkan. Dina gåvor blir här en del av dess världsvida engagemang!
FLER ÄNDAMÅL FRÅN Evangeliska Frikyrkan