Läs mer om oss här:

FRIENDS

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Friends är en ideell stiftelse som arbetar för att barn och unga ska få växa upp i en trygg och jämlik vardag utan mobbning.

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning, kränkningar och trakasserier. Varje dag öppnar barn sina mobiler med ångest eller går till skolan med rädsla för vad de ska möta.
Vi vet också att den vanligaste dödsorsaken bland unga är självmord, ofta till följd av mobbning. Friends arbetar därför aktivt mot mobbning i förskolor, skolor, idrottsföreningar och på nätet.

Vi är en icke-vinstdrivande organisation, utan statliga bidrag, och är därför helt beroende av stöd från allmänheten. Det endast tillsammans som vi kan fortsätta den viktiga kampen mot mobbning!