Läs mer om oss här:

Greenpeace

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Greenpeace är en oberoende, kampanjdriven miljöorganisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Greenpeace finns i över 40 länder världen över.

Greenpeace verkar bland annat för att stoppa klimatförändringarna, värna världens skyddsvärda skogar och de djur, växter och människor som är beroende av dem och utveckla ett hållbart jordbruk.

Greenpeace arbetar för att ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp till denna och kommande generationer. Greenpeace vill inspirera och mobilisera människor att ta ansvar för planeten och driver opinion för att påverka dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring.