Läs mer om oss här:

Håll Sverige Rent

Beskrivande bild av ändamålet
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar mot nedskräpning, för återvinning och för ett ökat miljövårdsansvar hos individer och organisationer.
Det gör vi på flera olika sätt.
•Vi genomför kampanjer för att förändra attityder och beteenden kring nedskräpning, som exempelvis våra skräpplockaraktiviteter.
•Vi samlar kunskap om nedskräpning genom exempelvis skräpmätningar.
•Vi miljöutbildar barn och unga genom Håll Sverige Rents utbildningsarbete Grön Flagg på skolor och förskolor
•Vi gör konkreta insatser, som att samla in skrot och farligt avfall på landsbygden och rensa vrak från spökgarn.

Vår vision är ett skräpfritt Sverige därför att vi tror att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Vårt arbete finansieras genom samarbeten och projekt med både företag och myndigheter samt genom insamling till vårt 90-konto.