Läs mer om oss här:

Hand in Hand Sweden

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Bekämpa fattigdom genom företagande
Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vi tränar och utbildar kvinnor i entreprenörskap och hjälper dem sedan att starta ett eget företag. På så sätt kan kvinnorna långsiktigt förbättra situationen för sig själva och för sina familjer. Vårt mål är att skapa tio miljoner jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.