Läs mer om oss här:

Hungerprojektet

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda. Vår modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående. Vi arbetar globalt och driver program i Afrika, Latinamerika och Asien. Hungerprojektet har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.