Läs mer om oss här:

IBRA

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
IBRA är en missionsorganisation som använder media som redskap för att berätta om Jesus, för dem som annars inte skulle få höra.

Det yttersta målet är att Guds rike ska utbredas. Det vill säga att människor blir Jesu efterföljare/lärjungar, att församlingar bildas, växer sig starka, multipliceras och att församlingarna bidrar till en positiv samhällsutveckling i sina respektive länder.

IBRA stöttar olika lokala initiativ med utbildning och research, produktion, distribution, och uppföljningsarbete/församlingsplantering .
”Lärjungaskapande” går som en röd tråd genom hela arbetsprocessen.
IBRA har partner i cirka 60 länder, på ungefär 100 olika språk.

IBRA startades av Pingströrelsen i Sverige 1955, men har i dag systerorganisationer i Norge och Finland. IBRAs uppgift i Sverige är att koordinera arbetet och att informera och inspirera för att, med bön och ekonomi, stötta arbetet ute i fält.
Arbetet är helt beroende av gåvor från församlingar och enskilda givare.