Läs mer om oss här:

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en ideell stiftelse som verkar för att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre är samtidens besvär och gåtor. Det gör vi genom att stödja orsaksforskning som kartlägger cancer- och allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa. Samtidigt verkar vi för att öka de sjukdomsdrabbades livskvalitet genom bidrag till behandling under rehabiliteringsresan för att bli frisk.

Vi finns för att vi är övertygade om att den extrema ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med farliga ämnen i vår närmiljö, livsstil och dess påverkan på immunförsvaret. Vi ser ett fortsatt stort behov av att utforska miljöpåverkan.

Under de 20 år vi verkat har vi haft förmånen att kunna dela ut 250 Mkr till vårt ändamål. Vi är stolta över att våra givare ger oss möjlighet att stödja ett antal fantastiska forskare och imponerande privatpersoner i en gemensam strävan för en friskare framtid. Er gåva till den gröna fjärilen gör stor skillnad i mångas liv.