Läs mer om oss här:

Insamlingsstiftelsen för IVF

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
VI ÄR INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR IVF
Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF-behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år. För att erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alternativt fertilitetsklinik om behov av IVF-behandling.

Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.