Läs mer om oss här:

Kvinna till Kvinna

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Kvinnor utsätts för våld och övergrepp i krig och konfliktdrabbade områden, ofta utan att det anses vara ett brott! Ibland är våldet mot kvinnor en medveten del av krigföringen. Trots det fortsätter kvinnorättsförsvarare runt om i världen att kämpa för att förbättra livsvillkoren för kvinnor och flickor. Kvinna till Kvinna stödjer över 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Vårt mål är att utplåna våld och övergrepp mot flickor och kvinnor och åstadkomma hållbar fred för alla.

Det är tack vare bidrag från allmänheten som vi kan stödja kvinnor i flera av världens mest utsatta konfliktområden. Gåvor gör det möjligt för oss att motverka våld mot kvinnor, att arbeta mot sexuellt utnyttjande av flickor i skolan och att arbeta för en mer jämställd värld. Din gåva bidrar också till att kvinnor världen över får utbildning om sina rättigheter och blir stärkta i att ta plats i samhället.
Kategorier:

Regioner: