Läs mer om oss här:

Nyckelfonden

Nyckelfonden är en stiftelse som genom gåvor och donationer främjar och stödjer den medicinska forskningen vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, infektioner och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäkterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna i länet.

Läs mer på www.nyckelfonden.se
Kategorier:

Regioner: