Läs mer om oss här:

Open Doors Sverige

Beskrivande bild av ändamålet
Kristna förföljs i fler än 60 länder och är världens mest utsatta religiösa grupp. En av de största utmaningarna för kristna som lever under förtryck är isoleringen - från Guds ord och från Kristi kropp. Denna isolering vill Open Doors bryta. Sedan 1955 arbetar vi i de länder där förföljelsen av kristna är allra störst. Open Doors finns på plats och stärker, utrustar och uppmuntrar den lokala församlingen att vara Kristi ljus på dessa utsatta platser. De har en unik möjlighet att nå ut i sina egna samhällen. Men de behöver vårt stöd och våra förböner.
Kategorier:

Regioner: