Läs mer om oss här:

Örebro Stadsmission

Vision
Örebro Stadsmission vill göra vår stad mänskligare för alla. Genom oss ska fler människor få makten att forma sina liv och få till gång till bostad, utbildning och arbete. Den som saknar kärlek och värme ska alltid möta det hos oss.
Verksamhetsidé
Örebro Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar med utgångspunkt i den kristna och humanistiska värdegrunden. Vi ser varje människa som unik och värdefull, oavsett vem hen är och vad hen gör. Därför vill vi att fler människor får nya livschanser och stöd till positiv förändring. Vi tror på människans inneboende förmåga men ser också hennes starka behov av gemenskap.
Örebro Stadsmission agerar lokalt för att göra skillnad för människor i en utsatt livssituation. Vi vill vara deras röst och sätta deras behov i centrum. Därför verkar vi i nära samspel med alla de krafter, från politik till näringsliv, som tillsammans kan främja mänskligare villkor. Vår verksamhet är bred och rör sig från utbildning till social omsorg och socialt företagande. Där vi ser att vi kan göra unik skillnad så utvecklar vi ständigt nya och innovativa lösningar.
Uppdraget
Örebro Stadsmission har i uppdrag att verka i nära samspel med både den enskilde och samhället. I mötet med den enskilde ska vi se, lindra och möjliggöra positiv förändring. I mötet med samhällets olika aktörer vill vi engagera, utmana och komplettera.