Läs mer om oss här:

Parkinsonfonden

Parkinsonfonden är en insamlingsfond med ändamål är att stöda forskning som är relaterad till Parkinsons sjukdom. Det saknas kunskap om sjukdomens orsaker och det finns ingen effektiv bromsmedicin eller botande behandling. Vår vision är att råda bot på detta. Vårt forskningsstöd går till projekt som är prioriterade av fondens vetenskapskommitté och att insamlade medel går till rätt ändamål övervakas av Svensk Insamlingskontroll.
Kategorier:

Regioner: