Läs mer om oss här:

Att förbättra livssituationen för de Parkinsonsjuka och deras anhöriga

Sjukdomens orsaker är okända och en botande behandling saknas. Enda sättet att råda bot på detta är forskning. Parkinsonfonden vill bidra till att denna angelägna forskning får ökade resurser.
Kategorier:

Regioner: