Läs mer om oss här:

Project Playground

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet, grundad 2010 av Prinsessan Sofia och Frida Vesterberg. Vår vision är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Därför arbetar vi med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta tillvara sin inre kraft och potential genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet med fokus på individen.

En meningsfull fritid bygger självkänsla, ambitioner och handlingskraft – verktyg att påverka sitt eget liv. Den förverkligar drömmar, skapar sysselsättning och förebilder. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.

Project Playgrounds verksamhet bedrivs i Sydafrikas kåkstäder sedan 2010 och i Sverige för ensamkommande ungdomar sedan 2016.

Tillsammans förändrar vi världen - bit för bit, barn för barn.

Läs mer på www.project-playground.org