Läs mer om oss här:

RBU: Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
"Barn med rörelsehinder är i första hand just barn, med samma behov och önskningar som alla andra.

I RBU samlas barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar, syskon och alla andra som vill vara medlemmar eller bara ge sitt stöd. RBU startade sin verksamhet 1955 och har omkring 11 000 medlemmar i lokala föreningar runt om i landet.

Vi arbetar med en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, flerfunktionshinder, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialisskada samt hydrocefalus.

RBUs vision är ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder”. Det skapar vi genom att:

•ge ut rapporter och informationsmaterial
•driva kampanjer, opinion och uppvakta politiker
•anordna kurser och konferenser som utvecklar kompetens i samhället
•ge medlemsfamiljer juridisk rådgivning och ovärderligt stöd i enskilda ärenden
•erbjuda barn och ungdomar RBUs populära läger och andra konkreta aktiviteter.

RBU river hinder och ger barn och unga vingar.
"