Läs mer om oss här:

Sightsavers

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Sightsavers är en internationell organisation som funnits i Sverige sedan 2013 och som grundades i Storbritannien 1950. Vi arbetar för att får bort all form av blindhet som går att förhindra och främja lika rättigheter för människor med funktionshinder i över 35 länder.

Vår vision är en värld där ingen människa blir blind på grund av en orsak som går att undvika och att människor med syn- och funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som andra människor.

Vi arbetar inom fyra områden, ögonhälsa, utbildning, social inkludering och tropiska ögonsjukdomar. Rent praktiskt innebär detta bl a att vi utbildar läkare och vårdpersonal i ögonsjukdomar, lärare får kunskap om hur de kan stötta barn med funktionshinder, speciellt barn med nedsatt synförmåga och som är blinda. Sightsavers hjälper människor som lever med funktionshinder eller blindhet att kunna åtnjuta sina rättigheter så att de får möjlighet att vara en fullvärdig del av samhället.

Vi arbetar också för att eliminera glömda tropiska ögonsjukdomar exempel trakom och flodblindhet.

Några av våra partners är Conrad Hilton Foundation, Bill och Melinda Gates Foundation, Standard Chartered Bank, Merck, US Aid, UK Aid och Irish Aid.