Läs mer om oss här:

Stiftelsen Läxhjälpen

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Vi ger läxhjälp åt elever som går i årskurs 8 och 9, och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Unga, arvoderade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Vi arbetar strukturerat och långsiktigt – vi skriver kontrakt med eleverna, upprättar en studieplan, ställer krav och har förväntningar, och målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av näringslivet. Våra samarbetspartners får exakta uppgifter varje termin om hur det går för just ”deras” elever, hur pengarna använts, antal läxhjälpstimmar, resultat från elevutvärdering och om de betygsresultat som uppnåtts. När eleverna börjar på läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärnämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd.

83 % av våra elever går vidare till gymnasiet.
88 % höjer sitt självförtroende.
90 % upplever en ökad lust att studera vidare.