Läs mer om oss här:

Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen

En politiskt och religiöst obunden idéell förening vars främsta verksamhet är utbildning i Tibet. Även katastrofhjälp, sjukvård, Hiv/AIDS, kulturella projekt m m i såväl Indien, Nepal och Tibet. Anordnar föredrag och andra evenemang i The House of Tibet - där man huserar, samt tibetanskt nyårsfirande på Etnografiska museéet varje år, insamlingsgalor arrangeras då och då i lokaler på stan. Ambassadörer för föreningen är Martin Timell och Tomas Ledin.