Läs mer om oss här:

Sverige för UNHCR

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt och förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor ett hem och en bättre framtid. Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och samlar in pengar från den privata sektorn och ökar medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.
Kategorier:

Regioner:
FLER ÄNDAMÅL FRÅN Sverige för UNHCR