Läs mer om oss här:

Teskedsorden

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Teskedsorden arbetar genom en aktiv dialog med barn och ungdomar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Intolerans utgör växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.

Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft. Att oförsonligheten går allt längre ned i åldrarna är oroande – de projekt vi driver har därför en stark inriktning mot barn och ungdomar. Behovet av att arbeta med tolerans i skolorna är stort. Sedan 2006 har vi till elever i gymnasiet distribuerat omkring 800 000 exemplar av Amos Oz kloka bok "Hur man botar en fanatiker".

Vi har jobbat med flertal projekt genom åren. "Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online" är ett kostnadsfritt material för att ge lärare stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet.

Vi erbjuder även tolerans- och mångfaldsutbildningar för lärare och skolpersonal. Toleransutbildningarna bygger på delaktighet och syftar till att skapa trygghet och kompetens för att kunna arbeta med frågor om mångfald och tolerans i klassrummet. Utbildningarna hålls av våra kunniga medarbetare och styrelsemedlemmar.

Läs mer om våra projekt på Teskedsordens hemsida http://www.teskedsorden.se!