Läs mer om oss här:

Världens Barn/Radiohjälpen

Insamlingen Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen och 22 humanitära organisationer, SVT och Sveriges Radio samt ett stort antal föreningar och engagerade i landets 290 kommuner.

De insamlade medlen bidrar till långsiktig hjälp för världens mest utsatta barn och till att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast. Det kräver långsiktighet, lokal förankring och väl upparbetad logistik. Genom över hundra projekt med fokus på utbildning, hälsa och framtid får dessa barn de nödvändiga verktygen att lyfta sig ur fattigdom och orättvisor. Läs mer om insamlingen på www.varldensbarn.se
Kategorier:

Regioner: