Läs mer om oss här:

Vi-skogen

Vi-skogen började som ett trädplanteringsprojekt 1983 i Kenya. Under åren har arbetet utvecklats och nu jobbar Vi-skogen i huvudsak med metoden agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans. Genom utbildning av småbönder och stöd till bondeorganisationer vill Vi-skogen bidra till minskad fattigdom, rätt till mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning. Målgruppen är kvinnliga och manliga småbönder i fattigdom runt Victoriasjön och deras organisationer.