Läs mer om oss här:

WaterAid

Idag saknar över 650 miljoner människor rent vatten och över 2,3 miljarder har ingen toalett att gå till. WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Sedan starten 1981 har över 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten som ett resultat av WaterAids arbete, och över 21 miljoner har fått tillgång till sanitet.

För så lite som 200 kr kan vi hjälpa ytterligare en människa att få tillgång till rent vatten. Det i sin tur gör stor skillnad i människors vardag inom andra områden som till exempel: mödra- och barndödlighet, hälsa, utbildning och jämställdhet samt även för miljön.

Gör en insats för en annan människa i någon av de 37 länder som vi jobbar i genom en gåva!
Berätta gärna om det du gör så hjälps vi åt att sprida budskapet till fler.