Läs mer om oss här:

Yennenga Progress

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för hållbart samhällsbygge med fokus på utbildning, hälsa och entreprenörskap. Vårt mål är att skapa ”den goda byn”, ett samhälle som utvecklar människors kompetens, hälsa och välfärd och som på sikt ska vara självbärande. Vi finns idag på fyra kontinenter, med flest verksamheter i Afrika. Vi utgår från idéer hos personer som ser behov och har förslag på konstruktiva lösningar.

Resurserna består av kompetens, pengar, produkter, tid och engagemang från individer, organisationer och företag i Yennenga Progress nätverk. Yennenga erbjuder därmed en växande kompetensbank av modeller, processer, teknik och konkreta konsultinsatser från experter inom olika ämnesområden. De erfarenheter vi samlar på oss genom utvärderingar återanvänds i andra samhällen och länder. På detta sätt får vi en spridningseffekt av konceptet Den goda byn.

Yennenga verkar utifrån FN:s 17 nya utvecklingsmål, där ansvaret för att skapa en global hållbar utveckling ligger hos alla aktörer, civilsamhälle, näringsliv, regering och stat, oavsett var i världen de befinner sig. Yennenga Progress erbjuder företag, organisationer och privatpersoner att engagera sig med kompetens, tid och pengar i en stor portfölj av projektidéer och pågående verksamheter, som ger konkreta resultat för hållbar positiv samhällsutveckling.