Symboler

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav, gör årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av Svensk Insamlingskontroll kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som Svensk Insamlingskontroll godkänt. Logotypen ska användas av organisationer som har 90-konto vid sådana insamlingar, vilket ska göra det lättare för allmänheten att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.