Vanliga frågor och svar

Här kan du hitta våra mest återkommande frågor gällande hur Pennybridge fungerar,
främst med fokus på er som är gåvomottagare i vår tjänst.

I nästa sektion har vi samlat frågor om kundkännedom.

Alla organisationer, stiftelser, föreningar etc som har ett konkret insamlingsmål till ett gott ändamål är välkomna att registrera sig hos oss.

Viktigt att veta är att Pennybridge jobbar efter FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FNs konvention om barnets rättigheter och förbehåller oss därför rätten att avböja insamlingar som inte efterföljer dessa rättigheter.

Läs mer om: FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna

Ett av de stora målen med Pennybridges insamlingstjänst är att bidra till att sänkt insamlingskostnad för anslutna ändamål. Därför är det helt gratis att registrera sig på Pennybridge och synas i alla våra partners kanaler. Endast när en gåva förmedlas till ett anslutet ändamål, utgår en förmedlingsavgift på 5% inklusive moms.

Vid donationer via Tradera, där auktioner ibland kan hamna på väldigt stora summor, har vi även ett tak som gör att vår avgift aldrig överstiger 200kr.

Gåvor betalas alltid ut den 5:e varje månad, eller nästföljande dag om den 5:e är en helgdag. Som inloggad mottagare av donationer kan man även välja att få sina gåvor utbetalda per kvartal om man hellre vill det.

När ni registrerar er som gåvomottagare får ni ange er mailadress och ett lösenord, dessa uppgifter använder ni för att logga in i vår portal, dit kommer ni genom att klicka på ”Logga in” uppe i högra hörnet på vår hemsida.

Om du inte minns ert lösenord kan du välja att klicka på ”Glömt mitt lösenord” när du loggar in.

Om du anger din registrerade mailadress skickas ett mail ut med länk för att ange ett nytt lösenord.

Om du inte vet vilken mailadress ni är registrerade med så är du välkommen att kontakta oss

Om ni vill ändra era uppgifter, logotyp, kontaktuppgifter etc, så behöver ni logga in i vår portal och välja ”redigera” då kan ni ändra det mesta utom namn och kontonummer. 

Under vissa förutsättningar är det möjligt att som givare få skattereduktion på sina gåvor.

Som givare måste man då ha angett att man inte vill vara anonym samt skrivit in sitt personnummer vid gåvotillfället.

Vilka organisationer som är godkända gåvomottagare samt vilka förutsättningarna är för skattereduktion, kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida

Om ni som gåvomottagare är godkända av Skatteverket för skattereduktion, är det viktigt att alla gåvor som förmedlas genom Pennybridge redovisas med bruttobeloppet, dvs hela den givna summan inklusive vår avgift ska tas upp som en gåva, vår avgift ska redovisas som insamlingskostnad.

Genom att logga in i vår portal och klicka på ”redigera” kan ni ändra mailadressen under rubriken ”E-post”.

Det är den adressen som vi skickar ut utbetalningsunderlag till varje månad. 

Vid varje utbetalning (den 5:e varje månad) skickar vi ut ett mail till den kontaktadress som angetts vid registrering.

I mailutskicket finns det länk till en pdf med betalningsunderlag samt en excelfil med givardata. 

Ja vid utbetalning skickar vi ut ett mail med utbetalningsunderlag samt givardata. Om vår partner samlar in givardata och om givaren inte valt att vara anonym får ni ta del av både personnummer, mailadress, namn och adress. 

Ja, vi förbehåller oss rätten att ta bort organisationer/föreningar som bryter mot FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FNs konvention om barnets rättigheter eller våra regler och villkor. Vi tar också bort en organisation/förening om de själva begär det. Vi godkänner heller inte tiggeri, oseriösa projekt, projekt som är förnedrande, olagliga eller på annat sätt kan kränka människor eller lagar.

Läs mer om: FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna

KYC - Kundkännedom

För att kunna förmedla gåvor från en givare till en gåvomottagare via en insamlingstjänst, måste man i Sverige följa lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi behöver därmed göra en KYC (Kundkännedom) på varje registrerad gåvomottagare samt en signering av behörig firmatecknare, för att i största mån säkerställa detta.

Här nedan listar vi några vanliga frågor och svar gällande just kundkännedom.

För att ha en ”fullständig kundkännedom” behöver vi ha protokoll från senaste årsmöte, samt konstituerande möte, där det tydligt framgår vem som är behörig firmatecknare.

Vi behöver också få in ett kontobevis, så att vi ser att det konto vi ska betala ut till, tillhör er verksamhet. 

Avslutningsvis behöver vi ha behörig firmatecknares signatur. Signatur görs genom Bank-id hos Oneflow där avtalet ligger.  

En behörig firmatecknare är en av organisationen/föreningen utsedd person som har fått rätt att teckna, antingen enskilt eller gemensamt för en organisation eller förenings räkning. 

Vår avtal behöver signeras av en utsedd behörig firmatecknare. 

Oneflow är det avtalssystem Pennybridge och Ping Payments har valt att använda för att digitalt kunna hantera, signera och spara våra avtal. 

Penningtvätt är när ”oskattade” pengar, som man tjänat utanför lagen, överförs genom en verksamhet så att pengarna ser ut att vara legalt förtjänade.
Syftet med penningtvätt är att dölja varifrån pengarna i grunden kommer.
Penningtvätt är vanligast inom organiserad brottslighet där det förekommer stora summor illegala pengar.

KYC är en förkortning för: ”Know your customer”.
Med andra ord en kundkännedom. KYC innebär att man gör en kontroll på sina kunder. Detta gör vi alltid för att se till att våra kunders intressen är goda. Det vill säga inte utnyttjar vår tjänst för penningtvätt och/eller för finansiering av terrorism. För att verifieras som mottagare hos Pennybridge måste en KYC göras.

Om en verksamhet inte har tillräckligt mycket kännedom får inte en förmedling av gåvor utföras.

Kundkännedom innefattar även att aktivt jobba med AML – Anti- money laundering, dvs att aktivt motarbeta penningtvätt.

Kundkännedom innebär också att vi måste kontrollera om någon i verksamheten är PEP – Politiskt Exponerad Person, läs mer om detta under ”Vad är PEP?”.

PEP står för: ”Politiskt Exponerad Person”.
Exempel på en politisk exponerad person kan vara en högt uppsatt officer, en ledamot i ett politiskt parti på EU- eller nationell nivå, det kan vara en VD eller styrelsemedlem i statligt ägda företag eller en person i ledningen för en nationell organisation.

Varför det är viktigt att veta om någon är en politiskt exponerad person?

Som PEP anses man ha en större benägenhet att bli utsatt för mutbrott eller bli delaktig i penningtvätt.

Vill du veta mer om Pennybridge?

Kontakta oss och boka ett möte!

Bild på glada barn som leker - Pennybridge insamlingstjänst