Vad gör vi & vilka är vi?

Pennybridge demokratiserar, förenklar och tryggar insamling

Pennybridge hjärta, illustration av Mattias Käll

GIVE

Pennybridge kärnvärden återfinns på alla områden: ägare, anställda, styrelse, grundare, praktikanter, rådgivare, leverantörer och partners.

Eftersom vi är en plattform med många olika ändamål tar vi inte ställning till varken religion eller politik, vilket ger oss en unik möjlighet att engagera oss i generositet i allmänhet, med ett starkt fokus på att skapa en god inverkan på givarsituationen.
Allt detta baserat i en delad vision – GIVE!

GENEROSITY, IMPACT, VISION AND ENGAGEMENT

Några av oss bakom Pennybridge

Pennybridge startades 2012 i Örebro med det tydliga syftet att hjälpa andra. 
Vårt mål har alltid varit att skapa en betydelsefull tjänst som driver utvecklingen framåt inom insamling och donation och som bidrar till en sänkt insamlingskostnad
Under alla år har vi fått ovärderlig hjälp och stöttning från många fantastiska personer och företag. Pennybridge har idag kontor i Örebro, Norrköping och Halmstad.

Daniel Bergqvist

Daniel är VD för Pennybridge och utgår ifrån Örebrokontoret

Magnus Sjögren

Magnus är Teknisk chef och sitter på kontoret i Norrköping

Christian Hertz

Christian är Marknadschef och finns på kontoret i Halmstad

Om Pennybridge

Pennybridge demokratiserar, förenklar och tryggar insamling och förmedling av gåvor sedan 2012. Pennybridge arbetar enligt FN:s Global Compact och löpande överskott används för att sänka insamlingskostnaden.

Pennybridge startades med ett tydligt syfte att hjälpa andra. Vi ville skapa något betydelsefullt och vara med och driva utvecklingen framåt inom insamling och donation.

Idag finns Pennybridge i Sverige, men även begränsat i Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Så funkar det

Vi tillhandahåller vår insamlingsplattform till väl utvalda samarbetspartners. Genom en integration av vårt API i sina tjänster ger våra partners sina kunder möjligheten att skänka pengar till valfri organisation ansluten till Pennybridge.

I vissa kanaler är det en direkt gåva, i andra intäkterna från en auktion eller en minnesgåva. Vi erbjuder även möjligheten att skicka vidare en summa som mottagaren själv får ge till valfritt ändamål, samt en lösning för presentkort.
Läs mer om våra partners här

Vad gör oss unika?

Vi är inte ensamma om att jobba för att öka givandet till goda ändamål men vi skiljer oss från andra aktörer på ett par punkter.

Genom att möjliggöra för alla anslutna ändamål att synas i kanaler där de i vanliga fall inte ges möjligheten, vill vi bidra till en demokratisering av insamlingsbranschen.

Vi jobbar ständigt för att förenkla insamling genom att hitta kanaler där givare redan hanterar pengar och därmed också vill ha möjligheten att kunna bidra med donationer till goda ändamål.

I våra insamlingstjänster strävar vi även efter att nå en så låg insamlingskostnad som möjligt.

Ping payments logotyp, partner till Pennybridge

En av de viktigaste uppgifterna för oss på Pennybridge är att kunna verifiera en säker förmedlingen av gåvor. För att göra detta på bästa sätt samarbetar vi tätt med Ping Payments. 

Ping är ett finansiellt institut som är specialiserat på utbetalningsflöden och kundkännedomsfrågor.

Ping är licensierat och står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2018.

> Läs mer om Ping Payments här 

Är det verkligen
så enkelt?

Ja genom att registrera ert ändamål hos Pennybridge kommer ni att synas för flera miljoner potentiella givare, alla gåvor betalas ut per månad i en samlad utbetalning och med ett underlag, allt för att förenkla hanteringen och redovisningen för er. 

FAQ

Alla organisationer, stiftelser, föreningar etc som har ett konkret insamlingsmål till ett gott ändamål är välkomna att registrera sig hos oss.

Ej vinstdrivande bolag.

Viktigt att veta är att Pennybridge jobbar efter FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FNs konvention om barnets rättigheter och förbehåller oss därför rätten att avböja insamlingar som inte efterföljer dessa rättigheter.

Läs mer om: FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna

Ett av de stora målen med Pennybridges insamlingstjänst är att bidra till att sänkt insamlingskostnad för anslutna ändamål. Därför är det helt gratis att registrera sig på Pennybridge. Endast när en gåva förmedlas till ett anslutet ändamål, utgår en förmedlingsavgift på 5% inklusive moms.

Vid donationer via Tradera, där auktioner ibland kan hamna på väldigt stora summor, har vi även ett tak som gör att vår avgift aldrig överstiger 200kr.

Gåvor betalas generellt ut vid månadsskifte. Som inloggad mottagare av donationer kan man även välja att få sina gåvor utbetalda per kvartal om man vill.

Via Tradera betalas gåvor ut vid närmsta månadsskifte 21 dagar efter att auktionen avslutades, detta för att ta höjd för eventuella krediteringar eller köpare som inte betalar. 

Ja, vi förbehåller oss rätten att ta bort organisationer/föreningar som bryter mot FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FNs konvention om barnets rättigheter eller våra regler och villkor. Vi tar också bort en organisation/förening om de själva begär det. Vi godkänner heller inte tiggeri, oseriösa projekt, projekt som är förnedrande, olagliga eller på annat sätt kan kränka människor eller lagar.

Läs mer om: FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna

Penningtvätt är när ”oskattade” pengar, som man tjänat utanför lagen, överförs genom en verksamhet så att pengarna ser ut att vara legalt förtjänade.
Syftet med penningtvätt är att dölja varifrån pengarna i grunden kommer.
Penningtvätt är vanligast inom organiserad brottslighet där det förekommer stora summor illegala pengar.

KYC är en förkortning för: ”Know your customer”.
Med andra ord en kundkännedom. KYC innebär att man gör en kontroll på sina kunder. Detta gör vi alltid för att se till att våra kunders intressen är goda. Det vill säga inte utnyttjar vår tjänst för penningtvätt och/eller för finansiering av terrorism. För att verifieras som mottagare hos Pennybridge måste en KYC göras.

Om en verksamhet inte har tillräckligt mycket kännedom får inte en affär utföras. 

KYC – som de flesta verksamheter använder begreppet innebär att man gör en kontroll på sina kunder. Detta gör man för att se till att kundens intressen är goda. Det vill säga inte utnyttjar för penningtvätt och/eller för finansiering av terrorism. 

Kundkännedom innefattar även att aktivt jobba med AML – Anti- money laundering, samt att ta reda  på om en kund är en PEP – politisk exponerad person. 

PEP står för: ”Politiskt Exponerad Person”.
Exempel på en politisk exponerad person kan vara en högt uppsatt officer, en ledamot i ett politiskt parti på EU- eller nationell nivå, det kan vara en VD eller styrelsemedlem i statligt ägda företag eller en person i ledningen för en nationell organisation.

Varför det är viktigt att veta om någon är en politiskt exponerad person?

Som PEP anses man ha en större benägenhet att bli utsatt för mutbrott eller bli delaktig i penningtvätt.

Under vissa förutsättningar är det möjligt att som givare få skattereduktion på sina gåvor.

Vilka organisationer som är godkända gåvomottagare samt vilka förutsättningarna är för skattereduktion, kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida

Om ni som gåvomottagare är godkända av Skatteverket för skattereduktion, är det viktigt att alla gåvor som förmedlas genom Pennybridge redovisas med bruttobeloppet, dvs hela den givna summan ska tas upp som en gåva och vår avgift som insamlingskostnad.

Läs mer om Pennybridge på vår blogg

Ända sedan starten 2012 har vi då och då skrivit inlägg på vår blogg, dock har det varit lite tystare på senare år, men det kommer snart att ändras.

Vill du veta mer om Pennybridge?

Kontakta oss och boka ett möte!

Bild på glada barn som leker - Pennybridge insamlingstjänst