Läs mer om oss här:

ActionAid

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
ActionAid är en global organisation som finns i 48 länder och som arbetar för minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Vi tror på att alla människor, under rätt förutsättningar och med rätt typ av stöd, har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför arbetar vi alltid tillsammans med människorna i de länder där vi verkar och låter deras behov vara vägledande för vårt gemensamma arbete. I varje land är vi lokalt förankrade och personalen kommer från landet och området som vi arbetar i.

ActionAid finns i många av de områden där fattigdomen är som störst och arbetar sida vid sida med de människor som är som mest utsatta. Vi arbetar både med akuta nödinsatser och långsiktigt stöd. I varje område finns vi på plats i omkring 10 år - en förutsättning för att skapa varaktig förändring.

I alla våra projekt har ActionAid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor eftersom vi vet att jämställdhet leder till en långsiktigt hållbar utveckling som skapar bättre förhållanden för alla.

Även om utgångspunkten för vårt arbete alltid är lokala behov, så vet vi att lagar, regler och beteenden på nationell och internationell nivå påverkar förutsättningarna att kunna åstadkomma förändring. Därför är olika former av påverkans- och kampanjarbete också en viktig del av vårt arbete. Det sker på lokal, nationell och internationell nivå.

Genom våra cirka 2000 samarbetspartners världen över når ActionAid, varje år ut till över 27 miljoner människor.
Kategorier:

Regioner: