Användarvillkor

Användarevillkor

För att registrera dig som givare på Pennybridge behöver du uppge vissa personuppgifter så att vi kan identifiera dig. Uppgifterna avnänds för att följa betaltjänstlagen, bokföringslagen och i förekommande fall också din vilja att förmedla dessa uppgifter till dina valda gåvomottagare.

Pennybridge behandlar personuppgifter om dig för att få en bild av hur människor bidrar till välgörenhet och hur vi kan utveckla vår verksamhet. Som personuppfiter räknas information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild levande individ.

Om du vill att uppgifterna också ska delas till dina valda gåvomottagar behöver du markera detta, annars förblir dina gåvor anonyma.
Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter om själva gåvan kommer dock att lämnas ut till valda gåvomottagare. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan också komma att delas externa mottagare såsom företag/organisationer som bedriver välgörande verksamhet eller närliggande verksamheter.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att Pennybridge behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Avtalet för givare finns i sin helhet som PDF: Avtalet givare

Mottagarvillkor

Precis som du kan läsa på Bolagsstyrning så är vårt mål att leverera en så effektiv tjänst vi bara kan.
Mottagande part behöver vara en aktiv organisation med ett organisationsnummer och ha ett post- eller bankgiro.

Förmedlingskostnad: 5% av förmedlade gåvor. Inga anslutningsavgifter eller fasta kostnader.

Partnervillkor

Vill ni på ett kvallitetsäkert och effektivt sätt ha gåvoförmedling som en del av er egna tjänst, då kan Pennybridge hjälpa till som en tjänsteleverantör till er. Via vårt API och smarta betalflöde kan gåvoförmedling bli en värdehöjare i er tjänst.

Avifter och avtal förhandlas enskilt vid varje integration eller gruppintegration.