Läs mer om oss här:

Barncancerfonden

Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 år. Varje år drabbas cirka 300 familjer av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos.

Men det finns hopp. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag överlever cirka 80 procent av barnen idag. Så sent som på 1970-talet var förhållnadet närmast det omvända. Vår högsta önskan är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska igen. Ska denna önskan slå in måste forskningen fortsätta drivas framåt ytterligare. Därför behöver vi hjälp från ännu fler som vill stödja Barncancerfonden i kampen mot barncancer. Vi hoppas att du vill vara med och kämpa för livet tillsammans med oss.

Detta gör vi
Barncancerfonden är med som finansiär i 90 procent av alla forskningsprojekt om barncancer i Sverige – helt utan stöd från stat, kommun eller landsting. Genom ett hundratal forskningsprojekt per år försöker vi hitta nya och bättre metoder som kan lindra och bota barncancer. Vår förhoppning är at tkunna lösa barncancerns gåta.

Vi finns också till för att dämpa ovisshet och sorg hos familjerna som drabbas här och nu. Vi driver cancersjuka barns frågor i samhället, är ute på skolor och andra forum för att berätta om barncancer vad vi gör för att bekämpa den.

Regioner: