Läs mer om oss här:

CancerRehabFonden

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Vi är en ideell organisation som arbetar för att ge människor rehabilitering efter cancerbehandling. Vi hjälper även familjer där barn drabbats av cancer med återhämtningsresa eller hjälpmedel. Vår insats och vårt stöd är livsavgörande för många.

Vår vision:
Alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering. Att känna livsglädje och må så bra som möjligt efter cancer är en självklarhet för oss. Forskningen löser cancergåtan, vi tar hand om verkligheten.

Vi är CancerRehabFonden:
Cancer är en av vår tids största folksjukdomar. Men tack vare forskning och förbättrad vård överlever allt fler sin cancersjukdom. Därmed är det allt fler människor som behöver rehabilitering, men vårdens resurser räcker inte alltid till för rehabilitering efter avslutad behandling. Efter en cancersjukdom är det många som känner sig ensamma och oroliga över hur de ska kunna återgå till det vardagliga livet. Människor, både drabbade och närstående behöver ofta hjälp och stöd för att kunna fortsätta leva ett värdigt liv även efter sjukdomen.