Läs mer om oss här:

Civil Rights Defenders

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Civil Rights Defenders är Sveriges internationella människorättsorganisation som grundades 1982 och idag arbetar på fyra kontinenter runt om i världen.

Vi är en oberoende expertorganisation (mestadels människorättsjurister och journalister) med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare.

Vi arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. Vi är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan.

För att åstadkomma förändring verkar vi på flera samhällsnivåer:
- Vi övervakar statliga myndigheter och utkräver ansvar, rättvisa och upprättelse när människors grundläggande rättigheter har kränkts.
- Vi informerar människor om deras rättigheter och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare för att uppmärksamma frågorna.
- Vi stärker lokala människorättsförsvarare genom att bidra med kunskap, träningar och stöd.