Läs mer om oss här:

Ersta diakoni

Beskrivande bild av ändamålet
Ersta diakoni arbetar för och med människor i utsatta livssituationer. Utifrån en kristen helhetssyn på människan bedriver vi sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning. Allt sker utan vinstintresse. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
Följande områden är prioriterade gällande finansiering via gåvor och donationer:
• Verksamheter för utsatta grupper i
samhället.
• Forskning och utveckling som direkt gör nytta inom sjukvård och socialt arbete.
• Utrustning och teknik som förbättrar både för människor vi möter och för medarbetare.
Vårt 90-konto granskas av Svensk insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt. Svensk insamlingskontroll bevakar att organisationer med s.k. 90-konto (som Ersta diakoni) använder högst 25 % av den totala intäkten till insamlingskostnader och administration. Minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till verksamhetens ändamål. För Ersta diakonis del gick ca 90 % av insamlade medel till
ändamålet under 2013.