Läs mer om oss här:

Läkare i Världen

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Läkare i Världen är ett nätverk av internationella humanitära organisationer. På engelska heter vi Doctors of the World, på franska Médecins du Monde. Vi arbetar för alla människors lika rätt till hälso- och sjukvård. Vi är religiöst och politiskt helt obundna.

Alla bidrag som skänks till oss används i enlighet med de högsta standarder som finns för insamling av pengar. Därför har vi rätt till ett så kallat 90-konto.

I Sverige driver vi en klinik för papperslösa sedan 1995. Vi arbetar också med att förändra regler, system och attityder så att alla som behöver vård får det. Vi för en dialog med myndigheter och politiker om hur vi kan nå förbättringar.

På global nivå har vi rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och vi samarbetar med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), Världshälsoorganisationen(WHO) och FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA). Vi har ett formellt samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter, European Union’s Fundamental Rights Agency.