Läs mer om oss här:

PMU

PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer med projekt i omkring 45 länder. Det finns olika sätt att hjälpa. Vi tror på hjälp till självhjälp - långsiktiga insatser som skapar förutsättningar för barn och familjer att själva förbättra sina levnadsvillkor. Men ibland krävs även akuta insatser. Det är också en viktig del av vårt arbete. Du som stödjer PMU räddar liv och bidrar samtidigt till en bättre värld.
Vi har samarbetsavtal med det statliga biståndsorganet SIDA och ECHO (EU), men får även stöd från enskilda givare,församlingar, företag och Second hand-butiker.