Läs mer om oss här:

Ronald McDonald Barnfond

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Vår vision är att alla svårt sjuka barn ska må bättre, med sina nära och kära, nära!
Ronald McDonald Barnfond är en ideell insamlingsstiftelse med 90-konto med ändamålet att stötta familjer vars barn behöver specialistvård. Vi gör det genom att bygga Ronald McDonald Hus där familjer med svårt sjuka barn kan bo tillsammans i en hemlik och trygg miljö, nära sjukhuset.
Vi bidrar även med finansiellt stöd till barnmottagningar som vill barnanpassa väntrummen sjukhus och vårdcentraler.