Användarvillkor

Pennybridge skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur människor bidrar till välgörenhet och hur vi kan utveckla vår verksamhet.

De uppgifter vi kan komma att samla in och behandla är namn, ålder, kön, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, ditt givande.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Om du vill att uppgifterna enbart ska behandlas av oss inom företaget behöver du markera att du vill vara anonym. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag/organisationer som bedriver välgörande verksamhet.

Med anonymiserade uppgifter avser vi uppgifter ej kopplade till namn bostadsadress och personnummer.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att Pennybridge behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Avtalet för givare finns i sin helhet som PDF: Avtalet givare

//Vi på Pennybridge