Avgifter och kostnader

Mottagarvillkor

För att kunna förmedla gåvor från en givare till en gåvomottagare via en insamlingstjänst, måste man i Sverige följa lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi behöver därmed göra en KYC (Kundkännedom) på varje registrerad gåvomottagare samt en signering av behörig firmatecknare, för att i största mån säkerställa detta.

Som gåvomottagare behöver man först och främst vara aktiv, inneha ett organisationsnummer samt ett post- eller bankgiro. 

På grund av komplexiteten och osäkerhet har vi i dagsläget valt att säga nej till de verksamheter som är svårast att kontrollera, dvs privatkonton och aktiebolag (om de inte kan bekräfta en affärsmodell som bygger på goda värden). 

Därmed säger vi bara ja till organisationer, föreningar, stiftelser och i särskilda fall enstaka aktiebolag med en unik affärsmodell som gunnar ”goda värden”. 

Varför kostnad?

Att vara med i Pennybridge är gratis, en avgift dras endast vid förmedling av inkomna gåvor. Denna avgift läggs på er som gåvomottagare vid förmedling av gåvan, men dras av innan utbetalning. Alla gåvor och avgifter redovisas i de betalningsunderlag som skickas ut till er kontaktperson varje utbetalning. Vid registrering får ni även ett inlogg till vår portal, varifrån ni även kan ladda ner alla betalningsunderlag historiskt.

Förmedlingskostnad: 5% av förmedlade gåvor. Inga anslutningsavgifter eller fasta kostnader.

Partnervillkor

Vill ni på ett kvallitetsäkert och effektivt sätt ha gåvoförmedling som en del av er egna tjänst, då kan Pennybridge hjälpa till som en tjänsteleverantör till er. Via vårt API och smarta betalflöde kan gåvoförmedling bli en värdehöjare i er tjänst.

Avgifter och avtal förhandlas enskilt vid varje integration eller gruppintegration.

Om du skickar ett mail till oss via vårt kontaktformulär kommer vi att spara din mailadress och information för att kunna svara på ditt mail. E-post innebär i princip alltid att man behandlar personuppgifter, så själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter. Sprid inte personuppgifter i onödan. Undvik att skicka känsliga eller integritetskänsliga uppgifter. Om ni måste skicka e-post för integritetskänsliga uppgifter, använd annan e-post som är skyddad med kryptering så att endast den avsedda mottagaren kan ta del av uppgifterna. Vi kommer endast skicka personuppgifter till dem som behöver uppgifterna för sitt arbete.

Kontakt

Snabbast når du oss via epost: info@pennybridge.org

Vill du hellre skicka brev så finns vi på följande adress:
Pennybridge AB
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro