Läs mer om oss här:

Barnhjälpen

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Barnhjälpen vill tillsammans med faddrar ge barn en framtid. Tack vare faddrarnas stöd kan negativa mönster brytas. Barnen får möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa.

Barnhjälpen är en del av det arbete som drivs via Evangeliska Frikyrkan. Dina gåvor blir här en del av dess världsvida engagemang!
FLER ÄNDAMÅL FRÅN Evangeliska Frikyrkan