Läs mer om oss här:

Mercy Ships

Beskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamåletBeskrivande bild av ändamålet
Mercy Ships bedriver GRATIS SJUKVÅRD till värdens fattigaste länder, framförallt i Afrika
Mercy Ships äger VÄRLDENS STÖRSTA SJUKHUSSKEPP, "Africa Mercy". 2017 står vårt nya skepp klart, då vi kan fördubblar våra hjälpinsatser.

Sedan 1978 har den kristna organisationen Mercy Ships hjälpt miljontals människor runt om vår jord. All personal på skeppet betalar för kost och logi och är volontärer, frivilliga arbetare. Här finns skola och dagis och plats för 450 besättningsmän.

Sjukhuset har 80 vårdplatser och 5 operationssalar. Här opereras och behandlas ögon, hjulbenta barn och klumpfötter. Käkkirurgi opererar stora tumörer och läpp och gomspalt. Allmän kirurgen opererar struma och bråck och Gyn har focus på VVF operationer för kvinnor med inkontinens.

Mercy Ships bidrar med bra tandsjukvård, gräver brunnar, undervisar i ekologiska odlingsmetoder där studenter finns. Mercy Ships besöker fängelser, barnhem och hem för HIV / Aids smittade.

150-200 landsmän rekryteras in till de olika teamen och får chansen att lära sig ny kunskap i ett nytt jobb där alla får vägledning och undervisning. Föreläsningar och konferenser anordnas i olika ämnen.

Syftet är att hjälpa människor med gratis sjukvård och ge hopp och helande till fattiga länder. volontärer kommer från hela välden och är alla är en liten kugge i det stora hjulet, med ett fantastiskt teamarbete!

Att se livet och hoppet komma tillbaka hos människor, är en stark upplevelse.
Tack för din gåva till Mercy Ships!